Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
En illustration av en badrumsvåg.

Mätning av densitet

Densitet är ett föremåls massa per volymsenhet. Här kan du läsa om hur du uppskattar en stens densitet.

Foto: Pixabay/kalhh

Uträkning av densitet

1. Bestämning av vikt (massa)

Väg stenen torr på en hushållsvåg eller badrumsvåg.

2. Bestämning av volym

Hur du går tillväga beror på stenens storlek och vilken utrustning du har.

Med graderad hushållsbägare

Enklast är att använda en graderad hushållsbägare, om stenen ryms i denna. Fyll bägaren till ca hälften med vatten (tillräckligt för att täcka stenen, men ej så mycket att det svämmar över när stenen sänks ner). Notera volymen utan sten. Sänk ner stenen i vattnet och notera vattenytans nya läge. Stenens volym är mellanskillnaden mellan de båda avläsningarna.

I ett större kärl eller hink

Om stenen inte passar i en graderad hushållsbägare: Använd en större, omärkt bägare eller hink.

Notera med en tuschpenna vattenytans läge utan och med stenen nedsänkt.
Häll sedan över motsvarande mängd vatten (mellanskillnaden) i en graderad bägare och mät dess volym.

Väg mellanskillnaden på våg

Om graderad bägare saknas, eller vattnets volym är för stor för denna: Gör som ovan, men väg i stället mellanskillnaden vatten på en hushållsvåg eller badrumsvåg, med avdrag för kärlets vikt. Eftersom vatten har en densitet på 1 kg/liter (= 1 gram/kubikcentimeter) så motsvarar 1 kg vatten en volym av 1 liter.

Matematisk uträkning

Om stenen mot förmodan har en relativt enkel geometrisk form (kubisk, skivformad eller klotformad) kan volymen beräknas ur sidornas eller radiens (diameterns) längd.

3. Uträkning av densitet

Dividera stenens vikt (i kilogram) med dess volym (i liter). Stenens volym är densamma som det undanträngda vattnets volym, eller vattnets vikt i kilogram.

Densiteten fås då uttryckt i kilogram/liter, vilket är detsamma som kilogram/kubikdecimeter, ton/kubikmeter eller gram/kubikcentimeter. Oftast uttrycks minerals och bergarters densitet i den senare enheten.

Tänk på att stenar som är porösa eller innehåller håligheter ger lägre värde på densiteten.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Kerstin Lindén