Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Samlingsföremål från geologiska enheten, många små prover med tillhörande etiketter.

Mineral och meteoriter

Mineral är uppbyggda av ett eller, vanligen, flera olika grundämnen och har bestämd kemisk sammansättning och kristallstruktur. Bergarterna i sin tur består av blandningar av ett eller flera mineral. Det finns över 6000 kända mineral, men bara en handfull är vanligt förekommande och bygger upp de flesta bergarter.

Meteoriter indelas i stenmeteoriter och järnmeteoriter samt en mindre grupp som innehåller en blandning av sten och järn. Stenmeteoriter liknar jordens mantel i sammansättning och består huvudsakligen av mineralet olivin samt ett pyroxenmineral som nästan helt saknas i bergarter på jorden. Järnmeteoriterna består liksom jordens kärna av metalliskt järn. Här finns fakta om vad mineral är och vad de används till. Du kan också lära dig mer om meteoriter och meteoritnedslag.

Foto: Håkan Borgström

Ett träbord med många olika kristaller och prover. Mitt i bilden finns en cirka 30 cm hög bergkristall som ett par händer omfamnar. Mineral

Mineral är naturligt förekommande grundämnen, legeringar och kemiska föreningar vilka har dels bestämd kemisk sammansätt...

Kristallstrukturer är de olika tredimensionella geometriska strukturer som bildas om man låter ett nätverk korsa atomernas masscentrum i en kristall. På bilden syns ett rutnät med atomer. Mineralens egenskaper

Klassificeringen av mineralen bygger som nämnts på deras kemiska sammansättning och deras kristallstruktur, egenskaper s...

Meteoriter

Meteoriter är material från rymden som faller ned på jorden. Om de är så små att de smälter och blir till gas i jordens ...