Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Foto: Nasa

Jordklotets utveckling

Vårt solsystem, inklusive jorden, bildades ur en roterande skiva av gas och stoft för drygt 4,5 miljarder år sedan. Den geologiska tidsskalan sträcker sig från det att jorden bildades till nutid.

Geologer ute i fält kan ofta se i vilken ordning olika bergarter bildats. Fossil i yngre bergarter kan också användas för att bestämma bergets ålder.

Att datera hur många miljoner år gammal en bergart är görs med hjälp av radioaktiva ämnen i berggrunden. Denna teknik kallas isotopdatering.

Nedan hittar du fakta om att mäta geologisk tid, den geologiska tidsskalan och om hur världen växer fram.

Granitvall som skär xenolit i Prekambrium i Minnesota, USA.Detta är en del av en berömd häll i nordöstra Minnesota - Confusion Hill. Dessa är påträngande magmatiska bergarter (huvudsakligen ljus tonalit & mörkfärgad diorit) från sen arkeisk ålder, en del av Giants Range Batholith.Den mörkfärgade massan som ses ovan är en xenolit ("främmande sten") som införlivades i magman innan den slutliga stelningen. Den subvertikalt orienterade, mörkt rosa-grå strukturen som löper genom xenoliten är en granitvall.Geologisk enhet och ålder: Giants Range Batholith, Neoarchean, 2,674 till 2,682 GaPlats: Confusion Hill outcrop - vägavbrott på den östra sidan av norrgående Rt. 169/Rt. 53, omedelbart norr om rastplatsen vid vägkanten, nordvästra sidan av Lookout Mountain, Laurentian Divide, strax norr om staden Virginia, centrala St. Louis County, nordöstra Minnesota, USA (47° 34' 40.71" North, 92° 32' 37.21 "Väst) Att mäta geologisk tid

Geologin är en vetenskap som rör sig över stora tidsrymder, och tidsaspeketen är därför av fundamental betydelse. Utveck...

Jorden Den geologiska tidsskalan

Den geologiska tidsskalan sträcker sig från jordens bildande för drygt 4,5 miljarder år sedan fram till nutid. Tiden del...

Världen växer fram

Vår sol och vårt planetsystem, inklusive jorden, bildades ur en roterande skiva av gas och stoft i utkanten av galaxen V...