Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
En illustration med en genomskärning av jordklotet där dess olika delar är namngivna, som koninentskorpa, oceanskorpa, jordskorpa, mantel, yttre kärna och inre kärna. Det finns även temperaturangivelser där inre kärnan har 4000-4700 grader Celisuis.

Jordklotet och jordskorpan

Jordklotet är uppbyggt av olika lager med jordskorpan som ett tunt yttre skal. Den inre och fasta kärnan har mycket hög temperatur, cirka 4000-4700 °C. Den yttre kärnan är flytande och består, liksom den inre, mest av järn. Manteln består av silikat-bergarter, dvs bergarter som består av föreningar mellan kisel, syre och andra grundämnen. Den är vanligen fast, men på sina håll kan den smälta och ge upphov till vulkaner på jordens yta. Jordskorpan är uppdelad i plattor som rör sig några centimeter om året. Kontinenter bryts sönder, driver sakta isär och kolliderar på nytt, så att mönstret av oceaner och kontinenter hela tiden långsamt förändras. Läs mer om detta och hur berg bildas nedan.

Illustration: Åke Johansson/Naturhistoriska riksmuseet

En illustration med två tårtbitar ur jordklotet. Överst på den ena är hav och berg på den andra. Genom olika färgskiftningar ser man även mantel och alla lager ner mot kärnan. Jordklotets byggnad

Jordklotet är en tillplattad sfär med en tunn yttre fast skorpa, följt nedåt av den heta och plastiska manteln, den flyt...

Plattektonik och kontinentaldrift

Jordskorpan är för närvarande uppdelad i sju stora plattor och ett tiotal mindre. Dessa rör sig i förhållande till varan...

En illustration med två tårtbitar ur jordklotet. Överst på den ena är hav och berg på den andra. Genom olika färgskiftningar ser man även mantel och alla lager ner mot kärnan. Jordens yta

Jordytans höjdförhållanden avspeglar uppdelningen i två typer av jordskorpa, oceanskorpan som bildar djuphavs-bassängern...

En sjö i förgrunden. Bakom finns höga bergstoppar som skiftar i rött högst upp. Gråblå himmel. Bergskedjor och bergskedjebildning

Jordskorpan består av olika plattor som befinner sig i rörelse i förhållande till varandra med hastigheter på några cent...