Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Vulkanisk aktivitet, eld och lava sprutar upp ur sprickor i berget. Lava nådde ytan längs en aktivt spricka under Kīlauea-vulkanens Kamoamoa-utbrott den 5 mars 2011 på Hawaiiöarna.

Foto: United States Geological Survey

Jorden/Geologi

Geologi – läran om jorden. Här finns fakta om geologi, från jordens inre till det svenska landskapets former. Läs bland annat om vulkaner, meteoriter och hur man mäter bergets ålder.

Geologi är läran om ...

  • jordklotets uppbyggnad och utveckling
  • om de processer som formar och omformar vår jord
  • om jordskorpans kontinentplattor och deras rörelser
  • om jordbävningar, vulkaner och bergskedjebildning
  • om mineral och bergarter och hur de bildas.

Geologi är en vetenskap med många praktiska tillämpningar, till exempel att hitta och utvinna naturresurser som olika slags sten, metaller och mineral.

Även vid storskaligt byggande, exempelvis vägar och broar, behövs geologisk kunskap för att undvika ras.

Geologiskt forskning kan även hjälpa till att skapa övervaknings-system för att kunna förutsäga jordbävningar eller vulkanutbrott.

Museet forskar om geologi på enheten för geovetenskap. Genom länkarna nedan kan du läsa mer om ämnet.

En illustration med en genomskärning av jordklotet där dess olika delar är namngivna, som koninentskorpa, oceanskorpa, jordskorpa, mantel, yttre kärna och inre kärna. Det finns även temperaturangivelser där inre kärnan har 4000-4700 grader Celisuis. Jordklotet och jordskorpan

Jordklotet är uppbyggt av olika lager med jordskorpan som ett tunt yttre skal. Den inre och fasta kärnan har mycket hög ...

Vulkaner och jordbävningar

Naturkatastrofer som jordbävningar och vulkanutbrott är ett hot mot både byggnader och människoliv. Här hittar du faktas...

Samlingsföremål från geologiska enheten, många små prover med tillhörande etiketter. Mineral och meteoriter

Mineral är uppbyggda av ett eller, vanligen, flera olika grundämnen och har bestämd kemisk sammansättning och kristallst...

Fyra frilagda stenblock, grå och rödaktiga, varav några är granit och kalksten. Bergarter och malmer

Bergarter är uppbyggda av ett eller flera mineral, som bildar ett mönster av korn av olika färg och storlek. Utifrån det...

Jordklotets utveckling

Vårt solsystem, inklusive jorden, bildades ur en roterande skiva av gas och stoft för drygt 4,5 miljarder år sedan. Den ...

Sveriges geologi

Här kan du läsa om berggrunden i Sverige, hur den bildats och förändrats sedan årmiljoner tillbaka.