Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Hög träholk placerad mot ett träd med en skylt på framsidan, med texten mulmholk.

Bygg en mulmholk

Det är ont om gamla ihåliga lövträd på många platser och det drabbar våra småkryp. Du kan hjälpa dem genom att bygga en mulmholk!

Varför behövs en mulmholk?

Gamla ihåliga lövträd är viktiga bostäder för många småkryp. I träden bildas mulm – en blandning av nedbruten ved, löv, spillning och rester av olika djur. Ett paradis för skalbaggar och klokrypare! Även blomflugor, humlor och harkrankar kan hitta hit.

Idag är det brist på gamla ihåliga lövträd och därför minskar många insekter som är beroende av dem. Det viktigaste är att spara gamla träd, de kan inte ersättas. Men där det är ont om gamla träd kan du hjälpa till genom att göra en mulmholk!

Hur gör jag?

Sveriges främsta mulmholksexpert, Niklas Jansson på Linköpings universitet, har tillsammans med projektet Rikare trädgård tagit fram en ritning och guide till att bygga en mulmholk Länk till annan webbplats..

Här finns ytterligare några tips från Niklas Jansson kring vad som är bra att tänka på när man bygger en mulmholk:

  • Gör mulmholken så stor som möjligt. Det ger ett mer stabilt klimat i holken och risken för att det blir för varmt eller för kallt minskar.
  • Behåll fukten i holken genom att undvika drag och stora springor, fräs spår och hål i taket för att leda ner fukten och ha en fuktspärr i botten. Det kan vara någon typ av mer eller mindre vattentät botten, så som dammduk, lera, presenning eller takpapp. Se ritning Länk till annan webbplats. för beskrivning.
  • Hur stort hålet ska vara är en smaksak. För att insekter ska flytta in räcker det med 3 cm med det är bra om det är ett hål stort nog för en fågel att flytta in. Då får man hjälp med att fylla på i holken med borester som ofta består av kvistar och liknande. Om det även skulle bli några fågelungar kanske de hjälper till med lite matrester som insekterna kan få.
  • Vilket trädslag man bygger av är inte så viktigt.
  • Var man ska hänga upp är också en smaksak. Det går även att ställa mullholken på reglar på marken. Det ska vara säkert och det är bra om man kan undvika att spika i träden.

Fyll på holken

När mulmholken är färdig är det dags att fylla på med material som kan skapa mulm. Det kan vara löv och sågspån från lövträd. Även lite grenar, vedbitar och kompost fungerar. Glöm inte att vattna! Eftersom mulmen sakta bryts ned behöver du fylla på lite då och då när det sjunker ihop.

Hinkar med löv, sågspån och murkna grenar.

Löv, sågspån och murkna träbitar från lövträd är bra fyllnadsmaterial för en mulmholk.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Frida Samuelsson