Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Nu levande fossil

Är alla fossila djur och växter utdöda? Nej, det finns många exempel på "levande fossil", arter som finns bevarade som fossil och som fortfarande lever idag. De mer spektakulära är de som har en lång geologisk historia och där de geologiska förekomsterna är mycket vanligare än de moderna.

I dag levande växter

Bland växterna kan nämnas Ginkgoträdet (Ginkgo biloba), Kinesiska sekvojan (Metasequoia glyptostroboides) och det australiska barrträdet Wollemia (Wollemia nobilis).

Metasequoian beskrevs först som fossil, innan den hittades 1943 som en nu levande art i centrala Kina.

Levande exemplar av Wollemia, ett cirka 35 meter högt träd, upptäcktes i en ravin i sydöstra Australien 1994. Det finns endast ett par dussin exemplar i vilt tillstånd och trädet har inte hittats på någon annan plats än i den fuktiga ravin där det upptäcktes. Fossila fynd visar att trädet fanns med säkerhet redan under den senare delen av krita, för 90 miljoner år sedan.

Fossil Ginkgo. Ginkgo cordilobata Schweitzer & Kirchner från lager av tidig jura (c:a 190 miljoner år gamla) i Afganistan.

Fossil Ginkgo. Ginkgo cordilobata Schweitzer & Kirchner från lager av tidig jura (c:a 190 miljoner år gamla) i Afganistan.

Till vänster en fossil Wollemialik gren med blad från sen krita (99 miljoner år sedan) i västra Queensland, Australien (Queensland Museum). Till höger en nu levande gren med blad av Wollemia nobilis från Bonns botaniska trädård.

Till vänster en fossil Wollemialik gren med blad från sen krita (99 miljoner år sedan) i västra Queensland, Australien (Queensland Museum). Till höger en nu levande gren med blad av Wollemia nobilis från Bonns botaniska trädård.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Anna Lindström