Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Livets historia

Här kan du läsa om djur och växter under olika tidsperioder i livets historia, från livets början till modern tid. Kunskapen om djur och växter som funnits på jorden före människan kommer från fossil.

Fynd av fossil gör att forskare idag tror att det fanns bakterieliknande mikroorganismer redan för 3,5 miljarder år sedan, alltså ganska tidigt i jordens historia. För cirka 2,5 miljarder år sedan fanns mikroorganismer (cyanobakterier) som producerade syre. I slutet av prekambrium utvecklades i haven och andra vattensamlingar de första flercelliga djuren, växterna (alger) och svamparna.

Från hav till land

Vid början av kambrium hade livet i haven en explosionsartad utveckling. Från silur finns fossil av djur och växter som levde på land, ett stort steg i livets utveckling. Under devon utvecklades hos växterna en mängd olika växtgrupper som bildade skogar och andra växtmiljöer som täckte stora delar av kontinenterna. Devon är också fiskarnas tid. En rad nya fiskgrupper utvecklas. Insekter och groddjur är nya djurgrupper som med säkerhet fanns under devon, kanske redan under silur.

Reptilerna dyker upp

Under karbonperioden var klimatet fuktigt och stora sumpskogar bredde ut sig. De gav upphov till mäktiga kollager över hela norra halvklotet. Reptiler dyker upp för första gången under perm. Jorden har upplevt en rad massutdöenden. Det största ägde rum på gränsen mellan perm och trias. Mesozoikum (trias, jura och krita) var dinosauriernas tid.

Däggdjuren förde en undanskymd tillvaro. Under senare delen av krita utvecklar blomväxterna en stor mångfald och blir en dominerande del av vegetationen. Idag är en majoritet av alla växtarter blomväxter.

Läs mer

Geologisk tidsskala

Karta Devon. Karta från C. R. Scotese: Paleomap project, www.scotese.com Devon

Mi tincidunt elit, id quisque ligula ac diam, amet. Vel etiam suspendisse morbi eleifend faucibus eget vestibulum felis....

Karta över tidig Jura Jura

För 145-201 miljoner år sedan var det Jura.

Kambrium karta. Karta från C. R. Scotese: Paleomap project, www.scotese.com Kambrium

Kambrium inföll för 485-539 miljoner år sedan.

Karta tidig Karbon. . Karta från C. R. Scotese: Paleomap project, www.scotese.com Karbon

För 299-359 miljoner år sedan var det Karbon.

Karta över sen krita. Karta från C. R. Scotese: Paleomap project, www.scotese.com Krita

Tidsperioden Krita hade vi för 66-145 miljoner år sedan .

Ordovicium karta. Karta från C. R. Scotese: Paleomap project, www.scotese.com Ordovicium

För 444-485 miljoner år sedan var det perioden som kallas Ordovicium.

Karta Permperioden. Karta från C. R. Scotese: Paleomap project, www.scotese.com Perm

Det var 251-299 miljoner år sedan det var Perm.

Karta över perioden. Karta från C. R. Scotese: Paleomap project, www.scotese.com Prekambrium

Tiden fram till för 539 miljoner år sedan kallas för Prekambrium.

Karta Silur. Karta från C. R. Scotese: Paleomap project, www.scotese.com Silur

Silur inföll för 419-444 miljoner år sedan.

Karta över Paleogen. Karta från C. R. Scotese: Paleomap project, www.scotese.com Tertiär (Paleogen och Neogen)

De båda perioderna ihopräknade tillsammans inföll för 2,58 - 66 miljoner år sedan.

Karta Trias. Karta från C. R. Scotese: Paleomap project, www.scotese.com Trias

Den period som inföll för 201-251 miljoner år sedan kallas Trias.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Anna Lindström