Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Fossilets ålder

Hur kan man veta hur gammalt ett fossil är? Utdöda djur och växter finns bevarade i vissa sedimentära bergarter eller lösa avlagringar. Dessa har avlagrats i en viss följd och då är det lätt att bestämma den relativa åldern, det vill säga vad som är äldre och vad som är yngre.

Genom forskning har man kunnat klarlägga under vilka tidsperioder vissa djur och växter levde. Arter som endast fanns under en viss tidsålder kan användas som referensmaterial, ledfossil, för att bestämma åldern på det sediment där de återfinns.

Sedimentära lagerföljder i Skåne.

Sedimentära lagerföljder i Skåne.

Sedimentära lagerföljder i Danmark.

Sedimentära lagerföljder i Danmark.

Åldersbestämning - ett pussel

För att få en fullständig bild av alla sedimentationslager och fossil från begynnelsen till nutid får man med hjälp av vilka fossil lagren innehåller pussla ihop lagerföljder från olika platser, för en plats har inte komplett alla tidsåldrar.

Den exakta åldern kan bestämmas på vulkaniska bergarter men generellt inte på sedimentära bergarter eftersom deras sedimentinnehåll kan vara av olika ålder.

Radioaktiva isotoper av olika grundämnen används för åldersbestämning. Isotopen sönderfaller och omvandlas till en isotop av ett annat grundämne. Genom att jämföra hur mycket som finns kvar av den ursprungliga isotopen med hur mycket som har bildats av den nya kan man räkna ut hur gammalt berget är om man vet isotopens sönderfallshastighet.

Kalium, uran, rubidium och torium är radioaktiva ämnen som används för åldersbestämning.

Om man åldersbestämt en vulkanisk bergart som ligger över en sedimentär vet man att fossil i den sedimentära måste vara äldre än åldern på den vulkaniska.

Innehåll på sidan

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Anna Lindström