Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Fossil

Här hittar du fakta om fossil och exempel från olika tidsperioder under livets historia. Du får reda på hur fossil bildas och hur man kan veta fossilets ålder.

Spår av djur och växter

Fossil är rester eller spår av djur och växter som bevarats i olika typer av sediment eller sedimentära bergarter som avlagrats någon gång under jordens historia. Sedimenten kan förbli mer eller mindre lösa, men ofta förstenas de och omvandlas till bland annat lerstenar, lerskiffrar, sandstenar, kalkstenar, tuffer.

Fossil kan bevaras på en rad olika sätt beroende på omständigheterna, till exempel som försteningar eller avtryck. Det är oftast de mest motståndskraftiga delarna som bevaras, hos djur till exempel skal, ben och tänder. Hos växter till exempel sporer, frön, blad och stammar.

Hjälper oss förstå livets utveckling

De mest kända och spektakulära fossilen är förstås dinosaurier, men det finns fossil av nästan alla typer av djur och växter. Fossilen hjälper oss att förstå hur livet sett ut vid olika tidpunkter på olika platser i jordens historia och hur livet utvecklats genom årmiljonerna. De gör också att vi bättre kan förstå jordens klimathistoria.

Hur bildas fossil

Här beskriver vi hur djur- och växtfossil bildas. I det geologiska kretsloppet ingår att berg nöts ner, vulkaner får utb...

Livets historia

Här kan du läsa om djur och växter under olika tidsperioder i livets historia, från livets början till modern tid. Kunsk...

Fossilets ålder

Hur kan man veta hur gammalt ett fossil är? Utdöda djur och växter finns bevarade i vissa sedimentära bergarter eller lö...

Nu levande fossil

Är alla fossila djur och växter utdöda? Nej, det finns många exempel på "levande fossil", arter som finns bevarade som f...

Fossil i Sverige

Här kan du läsa om från vilka tidsperioder det finns avlagringar och fossil i Sverige.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Anna Lindström