Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Svenska korallrev

Visst finns det korallrev i Sverige, och det är ögonkorallen, Lophelia pertusa, som är den revbildande korallarten hos oss. Man kan finna den på några ställen i Kosterfjorden på 80-100 meters djup.

Det avbildade exemplaret är från Väderöarna, insamlat på 75 meters djup av Åke Franzén i oktober 1964 och finns nu på sektionen för evertebratzoologi vid Naturhistoriska riksmuseet (skalstreck = 50 mm).

Ögonkorall

Livshistoria

Tropiska koraller lever i symbios (ömsesidigt fördelaktigt samliv) med mikroskopiska alger, och finns därför i grunda vatten där solen kommer åt att belysa dem. Ögonkorallerna är inte beroende av alger, och kan därför leva på stort djup. De fångar sin egen föda med hjälp av nässelförsedda tentakler.

Ögonkoraller

Ögonkoraller hör till gruppen stenkoraller. De har ett bägarlikt skelett av kalciumkarbonat (kalk). Skelettet är vanligtvis vitt eller gulskiftande. Ögonkorallerna kan föröka sig könlöst, och de nya så kallade polyperna grenar ut sig från moderindividen och dessa bildar så småningom stora rev. Revet växer långsamt, endast 7-8 mm per år. Det är endast det yttersta lagret som har levande koraller. Ögonkorallerna kan bli upp till en halv meter höga. Korallreven återfinns i områden med stabil, låg temperatur samt där förträngningar och uppgrundningar skapar snabba undervattenströmmar som förhindrar igenslamning.

Förekomst i Sverige

Koster-Väderö-rännan har den mest oceaniska miljön med störst mångfald bland marina djur som man kan hitta i Sverige. Många arter som normalt lever på stort djup kan man finna här på mycket grundare vatten. Åtminstone två hundra marina arter är i Sverige endast funna i detta område. Här finns även tre kända rev med levande ögonkoraller.

Det största svenska revet har undersökts med sedimentproppar för att få reda på ålder och och historisk utbredning. Analysen visar att revet är minst 2 700 år gammalt, men den sannolika åldern torde vara 8 000 år. Utbredningen av revet idag är ca 500 kvadratmeter, men det har tidigare varit beydligt större, 10 000 kvadratmeter.

Kosterfjorden-Väderöfjorden ingår i EU:s nätverk för värdefull natur, Natura 2000.

Detaljförstoring, skalstreck = 10 mm

Detaljförstoring, skalstreck = 10 mm

Detaljförstoring, skalstreck = 10 mm.

Detaljförstoring, skalstreck = 10 mm.

Namnförklaring, etymologi

Det grekiska ordet lopho betyder plym eller kam, och det latinska ordet pertusus betyder perforerad, vilka båda syftar på korallens struktur. Det svenska order korall kommer från fornsvenskan korel och är känt före 1520. Det kommer av italienskans corallo via latinesering av grekiskans korallion.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Didrik Vanhoenacker