Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Vandrarmussla

(Dreissena polymorpha)

Vandrarmusslan är lokalt allmän. Hittills har den påträffats i Mälaren och Hjälmaren och i sjöar och vattendrag som är förbundna med dem, samt i Motala ströms vattensystem inom Östergötland (sjöarna Glan och Roxen) inkluderande Göta kanal. Fynd har även gjorts i Östersjön.

Utseende

Skalet är spetsigt triangelformat med umbo belägen i triangelns utdragna spets. Längd: 25-40 mm. Skalhalvorna är V-formade med översidan plattad. Inskärningen bildar en markerad ås på utsidan i hela skalets längd. Ungdjur har ett tydligt zig-zagmönster bestående av mörkare ränder på ljus botten. Mönstret blir otydligare hos vuxna djur som ofta är mörkt bruna.

Vandrarmussla vänster sida

Vandrarmussla vänster sida

Vandrarmussla ovansida

Vandrarmussla ovansida

Vandrarmussla höger sida

Vandrarmussla höger sida

Vandrarmussla undersida

Vandrarmussla undersida

Biologi

Arten förekommer i såvaäl sjöar som i floder och åar. Den fäster sig med starka byssustrådar på fasta föremål. Lokala massförekomster är ej ovanliga. Vandrarmusslan lever ursprungligen i floder öster ut i det pontiska-kaspiska området och har med sjöfarten spridits vida omkring. I Mälaren dök den upp på 1920-talet.

Foto: Håkan Holmberg
Vetenskapligt underlag: Ted von Proschwitz

Innehåll på sidan

Sidan uppdaterad: