Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Litteraturtips Sötvattensmusslor

Fechter, R. & Falkner, G. (1990). Weichtiere. Europäische Meeres- und Binnenmollusken. - Steinbachs Naturführer. Mosaik Verlag, München. - [Det bästa bildverket vad gäller sötvattens- och landmollusker. Innehåller också mycket biologisk information om arterna].
Frömming, E. (1956). Biologie der mitteleuropäischen Süsswasserschnecken. - Dunker & Humblot, Berlin. - [Ett standardverk som sammanfattar vad som då var känt om arternas biologi och dessutom ger litteraturreferenser på varje art. Något föråldrad vad gäller artavgränsningar och nomenklatur].


Glöer, P. & Meier-Brook, C. (1998). Süsswassermollusken. Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. 12. utvidgade upplagan. - Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung, Hamburg. - [Den modernaste och bästa bestämningsboken, också för Nordeuropa. Endast ett fåtal nordliga arter saknas].


Gärdenfors, U. (red.) (2000). Rödlistade arter i Sverige 2000. - The 2000 Red List of Swedish Species. - ArtDatabanken, SLU, Uppsala.


Hubendick, B. (1947). Die Verbreitungsverhältnisse der limnischen Gastropoden in Südschweden. - Zool. Bidr. Uppsala 24: 419-559. - [Det senaste fullständiga verket om sötvattensnäckornas utbredning och ekologi i Syd- och Mellansverige, dock föråldrat vad gäller artavgränsningar och nomenklatur].


Hubendick, B. (1949). Våra snäckor i sött och bräckt vatten - Illustrerad handbok. Bonniers, Stockholm. - [Den senaste fullständiga bestämningsboken på svenska. Idag föråldrad vad gäller artavgränsningar och nomenklatur. Innehåller dock utmärkta illustrationer och värdefull information om utbredning och ekologi. Kan med fördel användas tillsammans med Glöer & Meier-Brooks bestämningsbok].


Kuiper, J. G. J., Økland, K. A., Knudsen, J., Koli, L., von Proschwitz, T. & Valovirta, I. (1989). Geographical distribution of the small mussels (Sphaeridae) in North Europe (Denmark, Faroes, Finland, Iceland, Norway and Sweden). - Ann. Zool. Fennici 26: 73-101. - [Viktig information om de limniska småmusslornas utbredning och ekologi i Nordeuropa. Utbredningskartor för samtliga arter].


Nilsson, C., Ericsson, U., Medin, M. & Sundberg, I. (1998). Sötvattenssnäckor i södra Sverige - en jämförelse med 1940-talet. - Naturvårdsverket, Rapport 4903. - [Återundersökningar av en stor del av Hubendicks lokaler från 1940-talet (Hubendick 1949 ovan). Viktig kompletterande information om arternas aktuella status och utbredning].


von Proschwitz, T. (2000). De nordiske artene av malermusling (Unio) og vandrermusling (Dreissena) samt en bestemmelsestabell for de limniske stormuslingartene i Norden - Fauna 52(1): 89-91. - [Innehåller en bestämningstabell för samtliga i Nordeuropa förekommande limniska stormusslor].


Økland, J. (1990). Lakes and Snails. Environment and Gastropoda in 1.500 Norwegian lakes, ponds and rivers. Universal Book Services, Oegstgeest. - [Ett omfattande och viktigt verk med utförlig information om sötvattenssnäckornas utbredning och ekologi i Norge. Artavgränsningar och nomenklatur (familjen dammsnäckor) dock delvis föråldrade].

Copyright © Ted von Proschwitz, Naturhistoriska Museet, Göteborg och Naturhistoriska Riksmuseet, 2001; kan fritt användas för akademiska och icke-kommersiella ändamål. Ange källa som: von Proschwitz, T. 2001. Svenska sötvattensmollusker (snäckor och musslor) - en uppdaterad checklista med vetenskapliga och svenska namn. World Wide Web elektronisk publikation; Naturhistoriska riksmuseet.

Sidan uppdaterad: