Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Större dammussla

(Anodonta cygnea)

Större dammussla lever i sjöar och dammar, den förekommer främst på mjuka bottnar. Skalfärgen är gul-olivbrun och den blir mellan 12-16 centimeter stor.

Utseende

Skalet är långsträckt-äggformat, tämligen brett i omkrets. Det når vanligtvis en längd av 12-16 cm (men kan överstiga 20 cm). Exemplar från strömmande vatten är oftast relativt små. Skalfärgen oftast gul-olivbrun, ibland med matta gröntoner. Skalets över- och under kant är ofta nästan parallella. Överkanten är rak och övergår mjukt i bakkanten. Skalet är lika tunt i både över- och underdelen. Skulpturen på umbos åsar löper parallellt med skalets tillväxtlinjer och sammanfaller delvis med dessa. Inströmningssifonen är smal med långa papiller. Mjukdelarnas färg går ofta i rosa-orange. Saknar låständer.

Större dammussla ovansida

Större dammussla ovansida

Större dammussla undersida

Större dammussla undersida

Större dammussla vänster sida

Större dammussla vänster sida

Större dammussla höger sida

Större dammussla höger sida

Biologi

Lever huvudsakligen i sjöar och dammar men ibland även i lugna delar av vattendrag. Den är mera krävande än föregående art och föredrar näringsrikare vatten. Förkommer huvudsakligen på mjukbottnar med slam, även på relativt stora djup ner till 20 m..

Utbredning

Tämligen sällsynt. Spridda förekomster från Skåne till norra Uppland och sydöstra Dalarna. Ovanligare i Västsverige.

Foto: Håkan Holmberg
Vetenskapligt underlag: Ted von Proschwitz

Innehåll på sidan

Sidan uppdaterad: