Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Flat dammussla

(Pseudanodonta complanata)

Särskilda kännetecken (specifika karaktäristika)
och släktskapslikheter (taxonomi)

Utseende

Skalet når en längd av 6-8,5 cm och är utpräglat sammantryckt från sidorna. Skalfärgen är gulgrön till intensivt olivgrön-brun. Framdelen är lägre och mycket kortare än bakdelen (ofta endast en fjärdedel av dennas längd). Skalets översida tilltar jämnt i höjd, vilket får den att divergera starkt från den jämnt böjda undersidan. Umbo är belägen långt framåt på den sluttande överkanten. Skulpturen på umbo består av 3-5 oregelbundna upphöjningar som är snedställda mot tillväxtlinjerna. Saknar låständer.

Biologi

Förekommer i sjöar och i långsamt flytande partier av större vattendrag. Huvudsakligen på slammiga ler- och sandbottnar i naturligt näringsrika vatten. Förekomsterna är ofta små och isolerade. Placerad i hotkategori NT (missgynnad) på rödlistan.

Utbredning

Sällsynt, spridda förekomster finns från Skåne till södra Värmland. I öster upp till Medelpad.

Vänster sida

Vänster sida

Höger sida

Höger sida

Ovansida

Ovansida

Undersida

Undersida

Foto: Håkan Holmberg
Vetenskapligt underlag: Ted von Proschwitz

Innehåll på sidan

Sidan uppdaterad: