Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Allmän dammussla

Svenska sötvattensmusslor

Totalt förekommer i Sverige 34 arter sötvattenslevande musslor. Av dessa tillhör flertalet arter familjen Sphaeriidae (klot- och ärtmusslor). Dessa är små (längd: 2-12 mm), bottenlevande filtrerare. Arterna uppvisar ett brett spektrum av ekologiska krav men de är tyvärr svåra att artbestämma

Klot och ärtmusslor från vänster:  Sphaerium corneum, Musculium lacustre, Pisidium casertanum

Klot och ärtmusslor från vänster: Sphaerium corneum, Musculium lacustre, Pisidium casertanum

De åtta stormusslorna

Genom att miljön (strömmande eller stillastående vatten) ganska starkt kan modifiera skalens utseende förekommer lokala variationer. Det finns även en ganska stor genetisk inomartsvariation i många skalkaraktärer (t.ex. låsets tänder) samt en åldersrelaterad skillnad i utseende. Detta sammantaget gör att det inte heller är helt lätt att artbestämma olika individer av "stormusslor" och förväxlingsrisken är ofta stor. Vid bestämningsarbete måste man därför beakta flera karaktärer och göra en sammanvägning av dessa.

Allmän dammussla

Flat dammussla

Flodpärlmussla

Spetsig målarmussla

Större dammussla

Tjockskalig målarmussla

Vandrarmussla

Äkta målarmussla

Insamling

Kontakta gärna Ted von ProschwitzNaturhistoriska museet i Göteborg Länk till annan webbplats.. Han kan även hjälpa till med kontroll av bestämningar. Naturhistoriska museet i Göteborg tar emot material så som musselskal, bilder eller beskrivningar för bestämning.

Insamlingsinformation Pdf, 32.1 kB.

Ladda hem

Informationsfoldrar och planscher om Svenska stormusslor

 

Höger sida Allmän dammussla

Anodonta anatina (= synonymnamn A. piscinalis )] Särskilda kännetecken (specifika karaktäristika) och släktskapsl...

Vänster sida Flat dammussla

( Pseudanodonta complanata ) Särskilda kännetecken (specifika karaktäristika) och släktskapslikheter (taxonomi)

Flodpärlmussla höger sida Flodpärlmussla

(Margaritifera margaritifera) Flodpärlmusslan är fridlyst i Sverige och placerad i kategori VU (sårbar) på rödlistan. ...

Spetsig målarmussla ovansida Spetsig målarmussla

( Unio tumidus ) Spetsig målarmussla är tämligen allmän och till färgen är den gul till olivgrön. Den förekommer i lik...

Större dammussla ovansida Större dammussla

( Anodonta cygnea ) Större dammussla lever i sjöar och dammar, den förekommer främst på mjuka bottnar. Skalfärgen ä...

Vänster sida Tjockskalig målarmussla

(Unio crassus) Särskilda kännetecken (specifika karaktäristika) och släktskapslikheter (taxonomi).

Vandrarmussla vänster sida Vandrarmussla

(Dreissena polymorpha) Vandrarmusslan är lokalt allmän. Hittills har den påträffats i Mälaren och Hjälmaren och i sjöar...

Äkta målarmussla ovansida Äkta målarmussla

( Unio pictorum) Äkta målarmussla är tidigare känd som allmän målarmussla. Musslan förekommer i Östersjön, men är rela...

Musselaffisch Informationsfoldrar

Här finns Informationsfoldrar och planscher om svenska stormusslor.

Svenska sötvattensmollusker - en checklista med vetenskapliga namn

Mi tincidunt elit, id quisque ligula ac diam, amet. Vel etiam suspendisse morbi eleifend faucibus eget vestibulum felis....

Sidan uppdaterad: