Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Blodigel

Ringmaskar

Till gruppen ringmaskar (Annelida) hör iglar, fåborstmaskar och havsborstmaskar. Gruppen utgörs av mer än 15 000 nu levande arter. De lever i havet, i sötvatten eller på land.

Ringmaskarnas kroppar är uppbyggda av segment som liknar ringar. Kroppsformen är vanligen långsträckt, mjuk och vätskefylld.

Iglar

Det finns mer än 500 kända arter av iglar över hela jordklotet, främst i sötvatten men också i hav och på land. Iglar har flera likheter med daggmaskar, och dessa två grupper är nära besläktade.

Läs mer om iglar

Daggmask, en fåborstmask inom gruppen ringmaskar. Foto: Lars-Åke Janzon

Daggmask, en fåborstmask inom gruppen ringmaskar. Foto: Lars-Åke Janzon

Fåborstmaskar

Fåborstmaskarna utgör, tillsammans med iglar och igel-liknande maskar, gruppen Clitellata inom ringmaskarna.

Omkring två tredjedelar av de nära 4 000 kända fåborstmaskarterna på jorden är stora former - det är dem vi i dagligt tal kallar daggmaskar. Daggmaskarna varierar i längd mellan ungefär 2 centimeter och 4 meter.

Läs mer om fåbortsmaskar

Havsborstmaskar

Havsbortsmaskar är en mångfaldig grupp av ringmaskar med över 10 000 beskrivna arter. De flesta lever på antingen mjuka eller hårda havsbottnar från tidvattenszonen till de största djupen.

Läs mer om havsborstmaskar

Innehåll på sidan

Daggmask Fårborstmaskar

Fåborstmaskarna utgör, tillsammans med iglar och igel-liknande maskar, gruppen Clitellata inom ringmaskarna (Annelida, d...

Havsborstmask Havsborstmaskar

Havsbortsmaskar (polychaeter) är en mångfaldig grupp av ringmaskar (Annelida) med över 10 000 beskrivna arter. De flesta...

Blodigel Iglar

I klassen iglar (Hirudinea) omfattar mer än 500 kända arter, varav minst 28 finns i Sverige. De finns över hela jordklot...

Sidan uppdaterad: