Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Plattmask

Plattmaskar

Plattmaskarna (fylum Platyhelminthes) är en artrik djurgrupp med cirka 20 000 kända arter. De flesta av plattmaskarna är parasiter och varierar i storlek från 0,3 mm till 50 cm.

Parasiter

Majoriteten av plattmaskarna är parasiter som hör till grupperna Trematoda, Monogenea (sugmaskar) eller Cestoda (bandmaskar).

Parasiterna har vanligen i sitt könsmogna stadium ett ryggradsdjur som värd, medan ryggradslösa djur är värdar för larvstadierna.

Vissa arter bland de parasitiska plattmaskarna kan bli flera meter långa, men många är endast ett par millimeter.

Frilevande maskar

De frilevande plattmaskarna består av flera olika grupper som varierar i storlek från 0,3 mm till 50 cm. De förekommer i havet, i sötvatten och till exempel i fuktig mossa eller förna. I marin miljö kan man finna dem mellan sandkornen på havsstränder, bland alger och i lera från djupare bottnar.

Från Sverige är cirka 370 arter kända.

Innehåll på sidan

Sidan uppdaterad: