Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Geting

Steklar, getingar

Här kan du läsa om steklar och några av de undergrupper som hör hit, bland andra getingar, bin och myror.

Steklar är en ordning inom insekterna och finns i hela världen. Hit hör bland andra getingar, bin och myror. Det finns ungefär 150 000 arter av steklar. De minsta arterna är 0,2 millimeter långa och de största upp till 50 millimeter.

Växtsteklar och midjesteklar

Steklar delas in i växtsteklar och midjesteklar. Hos växtsteklarna är mellankroppen bred där den sitter ihop med bakkroppen. Hos midjesteklarna är mellankroppen smal som en midja där den förenas med bakkroppen.

Midjesteklarna delas vidare in i parasitsteklar och gaddsteklar dit exempelvis vildbin, getingar, humlor och myror förs.

Steklar har för det mesta två par tunna vingar. Vingreduktion förekommer hos till exempel myrarbetare och vissa spindel- och parasitsteklar har inga vingar alls. De flesta vuxna steklar äter pollen eller suger växtsaft.

Parasitsteklar kan användas för biologisk bekämpning av skadedjur och bin respektive humlor har stor betydelse för pollinationen av många växter, vilda som odlade. Honungsbin är också viktiga som producenter av honung.

Geting. Foto: Lars-Åke Janzon

Geting. Foto: Lars-Åke Janzon

Innehåll på sidan

Termit Bin, vildbin, getingar

Här kan du läsa om solitära och sociala, samhällsbyggande insekter. Du får även veta hur ett getingsamhälle är uppbyggt ...

Faraomyra

Faraomyran är ursprungligen en tropisk art som trivs bäst vid 27-30° C. De lever kolonivis med många drottningar i samma...

Geting Getingar

Getingar är rovdjur och fångar insektslarver som de utfodrar sina egna larver med. Vuxna djur dricker främst nektar. Get...

Sidan uppdaterad: