Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Havstrut, vänster sida

Fåglars kranier

Ibland kan man på sjö- eller havsstranden bland sten och grus hitta några solblekta vita benbitar som är rester av en fågel. Oftare rör det sig om enstaka delar, än ett helt skelett. Fågelskelett är ihåliga och lätta för att fågeln skall kunna flyga, så de sprids lätt när fågeln dött. Även i djurs avföring och i spybollar kan man hitta rester av fågelben. Ofta är det kranier eller bröstben av fåglar som man hittar. Dessa kan ge en god information om vilken art det är.

Knölsvan, vänster sida med underkäke.

Knölsvan, vänster sida med underkäke.

Fågelkranierna är reducerade i skelettmassa jämfört med däggdjurens mer eller mindre kompakta kranier. Förutom att fågelkranierna är tunna, så finns det olika reduktioner. Exempelvis är skedandens breda näbb mycket tunn. Vidare har sothönan ett stort hålrum i näbben sida, och hos havstruten och skrattmåsen där är näbben i det närmaste bara en tunn stomme.

Mått

De mått som används här är skallens längd och underkäkens längd. Det mått som är angivet för de olika arterna, är det undersökta exemplarets längd, och får tas som ett ungefärligt riktmärke, då det förekommer en biologisk variation inom de olika arterna.

Skallens längd = Avståndet från näbbspetsen till kraniets bakre välvning

Skallens längd = Avståndet från näbbspetsen till kraniets bakre välvning

Underkäkens längd = Avståndet från näbbspetsen till käkens bakkant.

Underkäkens längd = Avståndet från näbbspetsen till käkens bakkant.

Uppgifter om kraniernas storlek (massa och längd) och fåglarnas kroppsmassa, och de inbördes förhållanden har sammanställts i tabellform för de olika arterna.

Innehåll på sidan

Ejder, Vänster sida Ejder - kranium

Somateria mollissima

Vänster sida. Fiskmås - kranium

Larus canus

Vänster sida. Gråtrut - kranium

Larus argentatus

Vänster sida utan underkäke. Gräsand - kranium

Anas platyrhynchos

Havstrut, vänster sida Havstrut - kranium

Larus marinus

Höger sida (spegelvänd). Knölsvan - kranium

Cygnus olor

Vänster sida. Silltrut - kranium

Larus fuscus

Vänster sida. Silvertärna - kranium

Sterna paradisaea

Ovansida utan underkäke. Skedand - kranium

Anas clypeata

Höger sida (spegelvänt). Skrattmås

Larus ridibundus

Vänster sida. Sothöna - kranium

Fulica atra

Höger sida (spegelvänd). Storskarv - kranium

Phalacrocorax carbo

Vänster sida utan underkäke. Storskrake - kranium

Mergus merganser

Vänster sida. Vigg - kranium

Aythya fuligula

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Didrik Vanhoenacker