Skip to content
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Meri Lähteenaro

Phd Student

Zoologi

PhD student on Strepsiptera.

Contact details

Meri Lähteenaro

Phd Student

Zoology

Meri Lähteenaromeri.lahteenaro@nrm.se