Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
En rund svart bild med bubblor i färg runt en siluett av museet. Under museet står texter 10 Favoriter.

Audio guide: 10 Highlights

10 exhibition highlights. Tap/click the exhibition areas in the map to hear about the objects. You can also access the audio tracks through the images below. NOTE The audio files do not always work with Safari.

Klickbar karta för ljudguide Natur i Sverige: Havsörnen Liv i vatten: Jättebläckfisken Djuret människan: Giraffskelettet Skatter från jordens inre: Järnmeteoriten Fossil och evolution: Fisködlan Den mänsliga resan: Flores Livets mångfald: Pungvargen och blåbocken Livets mångfald: Kalven med två huvuden Polartraketerna: Isbjörnar och blåvalskelettet Isbjörn

00. Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseets exteriör. Foto: Staffan Waerndt

An introduction. Tap/click below to listen. NOTE The audio files do not always work with Safari.

01. Exhibition: Treasures from the Earth's Interior

En järnmeteorit

Iron meteorite - Older than the planet Earth. Tap/click below to listen.

02. Exhibition: The Human Animal

Giraffskelett. Foto: Annika Roos

The Giraffe skeleton. Tap/click below to listen.

03. Exhibition: Life in water

Jättebläckfisk

The Giant Squid. Tap/click below to listen.

04. Exhibition: Swedish nature

En havsörn som äter på ett rådjur

The White-tailed Eagle. Tap/click below to listen.

05. Exhibition: Fossil och Evolution

Fisködla

Ichtyosaur. Tap/click below to listen.

06. Exhibition: The Human Journey

Flores

Flores. Tap/click below to listen.

07. Exhibition: Diversity of Life

Den tvåhövdade kalven

The Calf with two heads. Tap/click below to listen.

08. Exhibition: Diversity of Life

Blåbock

Extinct animals - the Tasmania Tiger and the Blue Buck. Tap/click below to listen.

09. Exhibition: Polar Regions

Blåvalsskelett

The Skeleton of the Blue Whale. Tap/click below to listen.

10. Exhibition: Polar Regions

Isbjörn

The Polar Bear. Tap/click below to listen.

Instructions: Use your smartphone and join a guided tour through the exhibitions. We will tell you about some of our favourites among all the exhibits in the museum. Please use your headphones.