Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
En rund svart bild med bubblor i färg runt en siluett av museet. Under museet står texter 10 Favoriter.

Audio guide: 10 Highlights

10 exhibition highlights. Tap/click the exhibition areas in the map to hear about the objects. You can also access the audio tracks through the images below.

Klickbar karta för ljudguide Natur i Sverige: Havsörnen Liv i vatten: Jättebläckfisken Djuret människan: Giraffskelettet Skatter från jordens inre: Järnmeteoriten Fossil och evolution: Fisködlan Den mänsliga resan: Flores Livets mångfald: Pungvargen och blåbocken Livets mångfald: Kalven med två huvuden Polartraketerna: Isbjörnar och blåvalskelettet Isbjörn

00. Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseets exteriör. Foto: Staffan Waerndt

An introduction. Tap/click below to listen. NOTE The audio files do not always work with Safari.

01. Exhibition: Treasures from the Earth's Interior

En järnmeteorit

Iron meteorite - Older than the planet Earth. Tap/click below to listen.

02. Exhibition: The Human Animal

Giraffskelett. Foto: Annika Roos

The Giraffe skeleton. Tap/click below to listen.

03. Exhibition: Life in water

Jättebläckfisk

The Giant Squid. Tap/click below to listen.

04. Exhibition: Swedish nature

En havsörn som äter på ett rådjur

The White-tailed Eagle. Tap/click below to listen.

05. Exhibition: Fossil och Evolution

Fisködla

Ichtyosaur. Tap/click below to listen.

06. Exhibition: The Human Journey

Flores

Flores. Tap/click below to listen.

07. Exhibition: Diversity of Life

Den tvåhövdade kalven

The Calf with two heads. Tap/click below to listen.

08. Exhibition: Diversity of Life

Blåbock

Extinct animals - the Tasmania Tiger and the Blue Buck. Tap/click below to listen.

09. Exhibition: Polar Regions

Blåvalsskelett

The Skeleton of the Blue Whale. Tap/click below to listen.

10. Exhibition: Polar Regions

Isbjörn

The Polar Bear. Tap/click below to listen.

Instructions: Use your smartphone and join a guided tour through the exhibitions. We will tell you about some of our favourites among all the exhibits in the museum. Please use your headphones.