Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Mer om utställningen

I utställningen Odla staden bjuder vi in naturen till staden och visar några exempel på hur vi kan förvandla grått till grönt!

På vår gröna innergård vill vi bjuda in dig till att undersöka naturen i staden. Vilken roll kan en stadsodling, ett insektshotell eller barfotastig spela i stadsmiljön?

Över hälften av jordens befolkning lever i städer och städerna växer i en allt snabbare takt. Vi blir allt mer avskurna från naturen och riskerar att ta dess betydelse för givet. Vi kanske inte tänker på att naturen förser oss med allt ifrån luften vi andas och maten vi äter. Eller att den kan gynna barns hälsa, utveckling och engagemang för att ta hand om naturen.

Nedan kan du läsa mer om de olika delarna i Odla staden

Utställningen Odla staden på museets innergård. Foto: Lars Albinsson

Utställningen Odla staden på museets innergård. Foto: Lars Albinsson

Stadsodlingen
I Odla staden finns en grönskande stadsodling med fyra olika växtbäddar samt en balkongodling.

Inspirationen till odlingen kommer från agroforestry, på svenska skogsträdgårdsodling, där man odlar med naturen och vill efterlikna hur en skog fungerar. En skog är ett eget fungerande kretslopp, och det strävar även en skogsträdgårdsodling efter att vara. Målet är en odling där man inte gör så mycket annat än skördar.

Alla växter har en eller flera funktioner i en skogsträdgård. Det mesta är ätbart, vissa växter ger näring till jorden, andra är skadedjursbekämpande eller bra för bin och andra pollinatörer.

Jorden i en skogsträdgård täcks med till exempel halm, löv eller gräs. Detta för att skydda jorden från uttorkning, för att hejda ogräset och för att växtdelarna, när de bryts ner ger näring och bra struktur till jorden. Jorden grävs heller inte om, eftersom man inte vill störa samspelet mellan växter och svamp, mycorrhiza, där svamparna bildar extra rötter åt växterna och växterna ger socker till svamparna.

gröna tomater. Foto: Bengt Olofsson

Dino-trädgården
I dino-trädgården kan du hälsa på dinosaurieungarna Parre och Sarri som är våra anknäbbsdinosaurier av släktet Parasaurolophus.

I dino-trädgården finns “levande fossil”, eller nära släktingar till växter som var vanliga under dinosauriernas tid. Här växer ginkgo, magnolia, minibergtallar, krolliljor, kallor och ormbunkar.

Under denna tid utvecklades de första blommorna, och de första bina och fjärilarna, som förflyttade pollen mellan blommor i utbyte mot söt nektar. Många, många blommande växter utvecklades tack vare samarbetet med insekter. Idag har nästan alla växter blommor!

Barn som klappar dinosaurie i Dino-trädgården. Foto: Caroline Borgudd

Bikupan - på plats från juni

I vår visningsbikupa kan du på nära håll se hur honungsbin arbetar tillsammans i ett bisamhälle. Genom plexiglaset kan du spana på hur de tillverkar honung för vintern och försöka se vem som är arbetsbi och drönare. Har du riktig tur kanske du får en glimt av drottningen!

Här kan du lära dig mer om både honungsbin och de andra ca 300 arter av bin som finns i Sverige – naturens egna superhjältar. Visste du att en tredjedel av det vi äter har pollinerats av bin? Och att en tredjedel av bina är hotade? Ta med dig inspiration hem hur du kan hjälpa ett bi!

Honungsbin som arbetar på en vaxkaka. Foto: Pixabay

Dansa bidansen
På vår bidansbana kan du testa att dansa som ett bi!

Honungsbin, kommunicerar med varandra genom dans. De berättar för de andra bina i samhället var de hittat bra blommor för att hämta nektar och pollen. Dansens vinkel i relation till solen visar i vilken riktning blommorna finns.

Om biet dansar snabbt ligger blommorna nära och om dansen går långsamt ligger de långt bort. Ligger de riktigt nära dansar biet i en cirkel istället för en åtta. Ju längre tid biet dansar, desto schysstare blommor har det hittat.

Bi-dansbana

Insektshotell
I staden kan det vara svårt för insekter att hitta platser att bo, lägga ägg, ta skydd eller övervintra på. Därför har vi byggt ett insektshotell där vi hoppas att några små gäster vill krypa in. Vi vill också locka insekter till vår stadsodling, eftersom de hjälper till att förbättra skörden genom pollinering och bekämpa skadedjur så som till exempel bladlöss. Kan du se om någon har flyttat in? Läs mer om bin och biholkar.

Insektshotellet. Foto: Martin Stenmark.
Stock med hål, samt en skylt Insektshotell. Foto: Bengt Olofsson

Barfotastig - STÄNGD 2021
Välkommen att ta av dig skorna och upptäcka olika naturmaterial med fötterna. Hur känns det? Vilket material tycker du mest om att gå på?

Barfotastig. Foto: Martin Stenmark

En plats i skogen 
Visste du att vi mår bättre och blir mindre stressade när vi har träd omkring oss? Det måste inte vara vild urskog för att ge effekt. Även en trädgård eller en skogsremsa bakom skolgården påverkar oss.

I skogsbacken finns en meditativ plats i skogen där du kan ta in naturen med alla sinnen genom övningar för att se, känna, lukta, höra och smaka.

En pil-skylt med texten En plats i skogen som sitter på ett träd. Foto: Bengt Olofsson

Stockar för naturlek och lärande
På stockarna på gården kan du hänga, leka och passa på att lära dig lite mer om att död ved faktiskt är full av liv!

Många organismer, så som svampar och insekter, lever i gamla träd och stockar. På en liggande död gran kan det finnas 350 arter av skalbaggar och 200 arter av svampar! Tyvärr finns det idag alldeles för lite död ved vilket gör att många arter som är beroende av den blir sällsyntare.

I stadsmiljön är död ved förstås ovanlig. Hur vore det med mer stockar i staden? För småkryp och svampar? För nyfikna små människor med klätterlust?

Lek på trädstock. Foto: Martin Stenmark