Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Samtalsserien Tyst vår – 60 år senare

Havsörn och deltagare

2. Tyst jord – Hur kärleksförklaringar till naturen kan göra skillnad

Hur står det till med insekterna - och våra tumlare? Hur kan människan leva med hänsyn till naturen? I dessa första delar av seminarieserien får vi lyssna till flera starka röster som författarna Dave Goulson (Tyst jord), Patrik Svensson (Ålevangeliet) samt forskarna Julia Carlström, Peter Hellström och Fredrik Ronquist, verksamma vid museet.

Programmen är inspelade på museet. Programledare är journalist Karin Bojs.

För 60 år sedan var havsörnen akut hotad, men tack vare ett hårt arbete från forskare och frivilliga har den idag gjort en fantastisk comeback. Peter Hellström, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet, har ansvaret för att inventera och följa upp utvecklingen av Sveriges havsörnsstam. (22 min)

Hur mår världens hav? Patrik Svensson, författare till boken Ålevangeliet, Julia Carlström, intendent och tumlarforskare vid Naturhistoriska riksmuseet, och Henrik Ekman, journalist och författare till boken "Naturen vi ärvde", samtalar om tillståndet i världens hav. (24 min) 

Östersjötumlaren är vår minsta val och en hotad art i Östersjön. Tumlaren är skygg och känslig för ljud och har drabbats allvarligt av det hårda fisket. Julia Carlström är intendent på Naturhistoriska riksmuseet och forskar på tumlare. Hon beskriver situationen runt den svenska kusten och vilka metoder man använder för att försöka rädda den hotade arten. (30 min) 

I det stora Malaisefälleprojektet mellan 2003 och 2006 samlades 20 miljoner insekter in för att katalogiseras. Med nuvarande metoder kommer det att ta hundratals år. Trots det tidsödande arbetet har redan 2000 nya arter hittats. Fredrik Ronquist, professor i entomologi vid Naturhistoriska riksmuseet, berättar. (12 min)

Biologen Rachel Carson var en pionjär som förutspådde såväl artdöd som klimatkris. Henrik Ekman, vetenskapsjournalist och författare, Lisa Månsson, museichef på Naturhistoriska riksmuseet, och Dave Goulson, professor i biologi, diskuterar arvet efter Rachel Carson och i vilken riktning utveckligen har gått efter hennes bok. (33 min)

Biologiprofessorn Dave Goulson har i en rad böcker skildrat det lilla, men avgörande insektslivet, med bas i sin vilda trädgård i Sussex. I sin femte bok, "Tyst jord - Insekternas framtid är också vår", väljer han att inleda med en dystopisk, skönlitterär framtidsskildring. En miniföreläsning av Dave Goulson om hur våra insekter mår och om arbetet med den nya boken. (21 min)

Det går en röd tråd mellan utgivningen av boken "Tyst vår" 1962 och dagens miljö- och klimatdebatt anser Anne Sverdrup-Thygesen, professor vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet. Hon beskriver hur produktionen av miljögifter och bekämpningsmedel blivit så mycket större än den var på 1960-talet. (14 min)

Paul Nurse, biokemist och Nobelpristagare i medicin, beskriver hur Rachel Carsons bok "Tyst vår" fick honom att börja fundera över livet ur en biologisk synvinkel. Han förstod att vi måste ta hand om livet på planeten eftersom vi har ett släktskap med allt levande. Om vissa delar skadas så påverkas alla. (4 min 15 sek)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få tips om fler spännande föreläsningar.