Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Digitalt liveföredrag:
Biologisk mångfald i kris

Forskare i fält

Föredrag som berör en av de viktigaste frågorna i vår tid – den biologiska mångfalden. Vad menas med biologisk mångfald och hur kan museets forskning bidra till att öka kunskapen? Missa inte vårt evenemang och bli uppdaterad i en aktuell fråga.

Hur ser läget ut för den biologiska mångfalden i skogen, på fjället och i jordbruket? Det vet museets forskare mer om. I detta digitala liveevent träffar vi professor Mats Wedin, docent Lars Hedenäs och Fil. Dr. Irene Bisang som arbetar vid museets enhet för botanik. De belyser olika aspekter av biologisk mångfald och berättar om sitt arbete med att beskriva, analysera och kartlägga biologisk mångfald på olika nivåer i naturen.

Ingen förkunskaper krävs. Missa inte detta unika tillfälle!
Varmt välkommen att vara med var du än är!

Tid: onsdag 1 december 18.30-19.45
Plats: online
Passar: alla nyfikna från 15 år
Pris: 100 kr

Intervjun sker digitalt

För att ta del av intervjun behöver du en dator eller mobiltelefon med internetuppkoppling. Länk skickas separat efter biljettköp.

Kvällens program:

Professor Mats Wedin om skogen och skogsbruket

Ulf Swenson
Mats

Mats arbetar med frågor kring svampars mångfald, evolution och olika egenskaper och intresserar sig mycket för hur,
var och när i jordens historia olika lavar och andra svampar har utvecklats.

Vad händer när skogen brukas?
I föredraget visar han ett typiskt exempel från ett svenskt skogsområde där man kan jämföra effekter och konsekvenser för naturen och dess innevånare, när skog med naturskogskaraktär under modern tid steg för steg görs om till produktionsskog. Filmat material visas där Mats berättar från skogen och även visar exempel på egen diversitetsforskning.

Docent Lars Hedenäs om biologisk mångfald i fjällen

Fjäll
Lars

Lars forskar om bladmossors släktskap, med speciellt intresse för brunmossor i våtmarker. Han har under många år intresserat sig för genetisk variation inom och mellan arter och han är huvudförfattare till Nationalnyckelvolymen om pleurokarpa bladmossor.

Hur påverkas fjällen av människan?
I detta föredrag berättar han om sin forskning kring biologisk mångfald i våra fjäll, som under lång tid påverkats av mänskliga aktiviteter som fiske, renskötsel, gruvdrift, vattenkraftutbyggnad,
turism och raketskjutfält. På enheten för botanik studeras fjällarternas artmångfald och genetiska variation, vilka nu dessutom hotas av den globala uppvärmningen.

Fil.Dr. Irene Bisang om jordbruket

Jordbruk
Irene

Irene forskar om mossornas biologi, samt hur mossornas diversitet påverkas av det moderna jordbruket. Hon är associerad forskare vid forskningsinstiutionen WSL (Schweiz) och engagerad i artbevarandearbete och leder IUCNs specialistgrupp för mossor.

Hur kan man göra insatser för biologisk mångfald i jordbruket?
Under föredraget berättar hon om hur behoven av mat, foder, fibrer och andra grödor för jordens snabbt växande befolkning kräver allt större markytor och en mer effektiv produktion. Dagens utmaning i odlingslandskapet består i att producera tillräckligt utan att förstöra fundamentet för produktionen. Hon berör hur museets forskare undersöker, tillsammans med forskarkollegor från andra institutioner, hur brukningsmetoder och specifika miljövänliga åtgärder påverkar naturligt förekommande växter på åkermark.

Tid: onsdag 01 december kl. 18.30-19.45
Plats: Online
Pris: 100 kr
Passar: Vuxna