Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

 • Huvudmeny

Information i samband med corona covid-19

Vi har öppet med omsorg om besökare och personal.

Åtgärder för minskad smittspridning

Naturhistoriska riksmuseet följer de svenska expertmyndigheterna och regeringens åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19.

Vi har gjort anpassningar och infört besöksrestriktioner för att kunna erbjuda ett museibesök med omsorg om våra anställda och våra besökare.

För att undvika trängsel och göra det lätt att hålla avstånd

 1. Begränsat antal tillgängliga biljetter till museet och Cosmonova per dag. Förbokad, kostnadsfri biljett krävs.
 2. Besökare sprids ut i hela museet genom att vid behov hänvisas i olika riktningar när de kommer in i museet.
 3. Separata in- och utpasseringar där det är möjligt.
 4. Golvmarkeringar och uppmaningar att hålla avstånd i köer och utställningar
 5. Trånga samlingsplatser i utställningar hålls stängda alternativt märks upp med maxantal besökare om det bedöms lämpligt. (t.ex. utgrävningsstation i Fossil och evolution).
 6. Utställningen Djuret människan är endast öppen för passage, men är stängd på grund av många interaktiva stationer med risk för trängsel.
 7. Muntliga uppmaningar, utrop i högtalare och skyltning påminner besökarna att hålla avstånd till varandra.
 8. Anvisade sittplatser gäller på Cosmonova. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och antalet i ett sällskap som sitter tillsammans får inte vara fler än 8.

Förstärkta hygienrutiner

 1. Rengöring i museet sker löpande, både under museets öppethållande och när museet håller stängt.
 2. Utökade städrutiner för utsatta kontaktytor (t.ex. handtag, hissknappar, klätterdjur).
 3. Stationer med handsprit utplacerade på ett flertalet platser.
 4. Besökare och anställda som har symptom ombeds att stanna hemma.
 5. Personal använder skyddsutrustning i det fall det bedöms lämpligt.

Information och uppföljning

 1. Besökare informeras innan besöket och under besöket hur smittspridning kan undvikas
 2. Naturhistoriska riksmuseet håller sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
 3. Personal informeras och utbildas i gällande smittskyddsåtgärder och personalens skyddsutrustning.
 4. Utvärdering av öppningserbjudandet och smittskyddsåtgärdernas implementering sker regelbundet.

Läs mer

Om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats