Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Information i samband med corona covid-19

Vi har öppet med omsorg om besökare och personal.

Åtgärder för minskad smittspridning

Naturhistoriska riksmuseet följer de svenska expertmyndigheterna och regeringens åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19.

Vi har gjort anpassningar och infört besöksrestriktioner för att kunna erbjuda ett museibesök med omsorg om våra anställda och våra besökare.

För att undvika trängsel och göra det lätt att hålla avstånd

  • Muntliga uppmaningar, utrop i högtalare och skyltning påminner besökarna att hålla avstånd till varandra.

Förstärkta hygienrutiner

  • Rengöring i museet sker löpande, både under museets öppethållande och när museet håller stängt.
  • Stationer med handsprit utplacerade på ett flertalet platser.
  • Besökare och anställda som har symptom ombeds att stanna hemma.
  • Personal använder skyddsutrustning i det fall det bedöms lämpligt.

Information och uppföljning

  • Naturhistoriska riksmuseet håller sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
  • Personal informeras och utbildas i gällande smittskyddsåtgärder och personalens skyddsutrustning.
  • Utvärdering av smittskyddsåtgärdernas implementering sker regelbundet.

Vaccinationsbevis

  • Vaccinationsbevis och legitimation krävs för att besöka Cosmonova för alla över 18 år.

Läs mer

Om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats