Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Tisdag-fredag 12.15-17
Lördag-söndag 10-18

 • Huvudmeny

Information i samband med corona covid-19

Vi förbereder för öppning med omsorg om besökare och personal.

Åtgärder för minskad smittspridning

Naturhistoriska riksmuseet följer de svenska expertmyndigheterna och regeringens åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19.

Vi har gjort anpassningar och infört besöksrestriktioner för att kunna erbjuda ett museibesök med omsorg om våra anställda och våra besökare.

För att undvika trängsel och göra det lätt att hålla avstånd

 1. Det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus eller inom ett anläggningsområde beräknas.
 2. Beräkningen på max antal besökare dokumenteras skriftligt på skyltar vid varje avgränsat utrymme.
 3. Begränsat antal tillgängliga biljetter per dag, uppdelat på slot-tider. Förbokad, kostnadsfri biljett krävs.
 4. Museivärdar övervakar trängsel i avgränsade utrymmen och hjälper besökarna att hålla avstånd.
 5. Besökare sprids ut i hela museet genom att vid behov hänvisas i olika riktningar när de kommer in i museet.
 6. Separata in- och utpasseringar där det är möjligt.
 7. Golvmarkeringar och uppmaningar att hålla avstånd i köer och utställningar
 8. Trånga samlingsplatser i utställningar hålls stängda alternativt märks upp med maxantal besökare om det bedöms lämpligt. (t.ex. utgrävningsstation i Fossil och evolution).
 9. Utställningen Djuret människan är endast öppen för passage, men är stängd på grund av många interaktiva stationer med risk för trängsel.
 10. Muntliga uppmaningar, utrop i högtalare och skyltning påminner besökarna att hålla avstånd till varandra.

Förstärkta hygienrutiner

 1. Rengöring i museet sker löpande, både under museets öppethållande och när museet håller stängt.
 2. Utökade städrutiner för utsatta kontaktytor (t.ex. handtag, hissknappar, klätterdjur).
 3. Stationer med handsprit utplacerade på ett flertalet platser.
 4. Besökare och anställda som har symptom ombeds att stanna hemma.
 5. Personal använder skyddsutrustning i det fall det bedöms lämpligt.

Information och uppföljning

 1. Besökare informeras innan besöket och under besöket hur smittspridning kan undvikas
 2. Naturhistoriska riksmuseet håller sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
 3. Personal informeras och utbildas i gällande smittskyddsåtgärder och personalens skyddsutrustning.
 4. Utvärdering av öppningserbjudandet och smittskyddsåtgärdernas implementering sker regelbundet.

Frågor och svar

Vår lista med vanligt förekommande frågor.

Läs mer

Om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats