Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Tisdag-fredag 12.15-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Frågor och svar

Här finns svar på vanligt förekommande frågor om museets arbete kring skydd mot corona covid-19.

1. Varför behöver man boka biljett till museet, varför räknar ni inte bara in/utpasseringar?

Svar: Vi vill förebygga trängsel både inför och under museibesöket. Med bokad biljett är man garanterad entré på museet, man vet vilka klockslag som gäller och kan planera sin dag. Om vi löpande räknar in/utpasseringar kan vi aldrig garantera om och när man får komma in på museet. Vi vill inte heller att det uppstår trängsel utanför museet.

2. Varför har ni delat upp entrébiljetterna i besökspass?

Svar: Besökspassen är ett sätt för oss att styra flödet av besökare så att det blir jämnt fördelat över dagen och att fler på så sätt i förväg kan boka sina biljetter till fasta tider där de vet att de får tillträde till museet och trängsel undviks. Mellan passen töms museet på besökare och ytor torkas av.

3. Varför kan man inte boka biljetter till Cosmonova och Labbet på webben?

Svar: Cosmonova och Labbet har stängt. Vi planerar för att öppna den verksamheten senare under året men behöver återkomma när vi vet vilka restriktioner som gäller framöver och hur vi utifrån den lägesbilden kan göra detta på ett bra sätt.

4. Varför är museet stängt 30 min mellan besökspassen?

Vi stänger museet tillfälligt mellan passen för att kunna utföra extra städning i utställningarna och för att vi ska kunna kontrollera att museet är tomt när nästa besökspass startar. Dessa punktinsatser fokuserar kring alla ytor som besökare kan röra exempelvis hissknappar, öppningsknappar, dörrhandtag med mera.

5. Varför öppnar ni nu?

Svar: Begränsningsförordningen har uppdaterats och från den 11 mars omfattar reglerna även museer. Med stöd i begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 har vi vidtagit åtgärder för att skapa ett tryggt besök med omtanke om både anställda och besökare.

Välkommen med förbokad biljett!

Aktuell besöksinfo