Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Vad gör växterna på vintern?

Du vet säkert att många fåglar flyttar till varmare länder och att en del djur, som björnen går i ide under vintern. Men vad händer med växterna när det blir kallt?

Frostig fröställning av växten odört mot turkos bakgrund.

Snön skyddar

Tänk att den kalla snön är något som växter kan tycka är bra. För snö skyddar växter som lingonris, murgröna och mossor som ett isolerande täcke. Så om det är 20 grader minus ute kan det vara 2-3 plusgrader under snön.

Törstiga

Växternas största problem under vintern är inte att det är kallt, utan att det är brist på vatten. Vattnet är ju ofta fruset vintertid och då kan inte växterna ta upp vatten ur marken. De flesta växter går därför in i en slags vila under vintern.

Varför behöver växter vatten?

Du tycker kanske frågan verkar fånig? Får inte växterna vatten vissnar de ju. Men det finns flera anledningar till varför växter behöver vatten. Med hjälp av solljus och vatten kan växter tillverka socker som de behöver. Växter behöver också näring och utan vatten kan de inte ta upp näring ur marken. Vattnet håller också växten upprätt, så att den inte slokar. Växten spänns ut av vattnet som fungerar som ett skelett eller stöd.

Tappa blad

Genom att tappa alla sina blad på hösten kan växterna klara sig bättre utan vatten. Det gör alla lövträd, men också till exempel blåbärsris. Utan blad kan växterna gå in i en vintersömn och då behöver de inte något vatten. Nackdelen med att tappa sina blad är att växterna måste bilda nya blad varje vår. Det är både jobbigt och tar tid.

Gröna hela vintern

Barrträd, lingonris och en del andra växter har kvar sina blad året runt. Då behöver de inte bygga upp nya blad varje vår. Varför kan de ha kvar sina blad när till exempel björkar tappar sina? Det har att göra med hur bladen ser ut. Barr är små och vassa och den yta som vattnet kan avdunsta från är väldigt liten. Lingon har ju inte barr, men bladen är tjocka och läderartade och det sparar också på vatten.

Leva under jorden

Många växter övervintrar i marken eller under snön med till exempel frön, rötter eller en underjordisk stam. Resten av växten vissnar ner och dör på hösten. Frön är speciellt bra på att klara kyla och torka. De har också ett hårt fröskal som skyddar dem. En del gräs övervintrar genom att ha kvar sina rötter nere i marken. På våren växer nya grässtrån upp från rotsystemet. Vitsippor och maskrosor övervintrar med en hård underjordisk stam. Under sommaren och hösten samlas näring i den underjordiska
stammen. Näringen används sedan när en ny blomma ska bildas på våren.

Knopparna färdiga på hösten

Många lövträd och en del blommor som tussilago och blåsippa slår ut tidigt på våren. Det beror på att deras knoppar är färdiga redan hösten innan. Men hur klarar knopparna vinterns torka och kyla? Knoppar är uppbyggda av flera lager med blad som isolerar och skyddar mot avdunstning. Det är ungefär som att du har många tröjor på dig när det är kallt ute. Många knoppar är också håriga, det är ett sätt att hålla kvar fukten bättre. Knopparna ligger bara och väntar på att få slå ut i vårens värme.