Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
En brunbjörn i en skog i Ryssland.

|

Nyhet

Drygt 1000 björnar i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län

Vid björninventeringen förra året samlades nästan 4500 spillningsprov in i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län. Från dessa prover extraherades DNA som användes för att identifiera björnar, björnindivider samt kön. Den beräknade populationen i det inventerade området beräknas bestå av drygt 1000 individer.

Förra året genomfördes en björninventering i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län. En inventering gjordes även i Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Örebro län, men i dessa län var antalet prover för få för att kunna göra en populationsuppskattning.

849 unika individer identifierades

Insamlingen gjordes genom frivilliga insatser, främst av jägare, och startade den 21 augusti och avslutades den 31 oktober. Under den perioden är björnarna ganska stationära och äter mycket bär vilket gör att det finns mycket spillning att hitta. Dessutom är det många människor ute i skog och mark (jakt, bärplockning m.m.) som kan samla spillning.

Totalt samlades och skickades 4949 spillningsprover in under inventeringsperioden. I 88 % (4343 stycken) av de insamlade proverna hittades DNA från björn, och 74 % (3686 stycken) innehöll tillräcklig mängd DNA av bra kvalitet för att göra en individbestämning.

849 könsbestämda unika individer identifierades, varav 526 honor och 323 hanar. Populationen i hela det inventerade området beräknas bestå av 1004-1125 björnar, varav 623-705 honor och 382-438 hanar.

15 unika individer i Värmland

I Dalarnas län beräknas populationen vara 408-481 björnar. I Gävleborgs län beräknas populationen till 546-635 björnar. I Värmlands län hittades 15 unika individer varav 10 hanar och fem honor.

I Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Örebro län kom det inte in några prover med DNA av tillräckligt bra kvalité för att kunna göra någon individbestämning. Uppsala och Örebro län hade två respektive tre prover som artbestämdes till björn. Stockholms och Örebro län hade vardera ett prov som kunde artbestämmas till björn.

-Ett stort tack till alla som bidragit genom att skicka in prover, säger Jessica Åsbrink, koordinator för björninventeringen på Naturhistoriska riksmuseet.

Om björninventeringen

Naturhistoriska Riksmuseet har sedan 2018 den nationella koordinatorsrollen för inventeringen av björn på uppdrag av Naturvårdsverket. Vart femte år görs en uppskattning av björnpopulationen för hela utbredningsområdet.

Det krävs många björnspillningsprover för att göra en populationsuppskattning med bra precision. Inventeringen är därför väldigt beroende av att många deltar, inte minst jägare men också andra som rör sig i skog och mark i inventeringsområdet. Samebyarna har också en viktig roll i inventeringen, för att få in björnspillning från fjällområdena.

Kontakt

Jonas Sverin

Jonas Sverin | Pressansvarig

Vetenskapskommunikatör