Audioguide Polartrakterna

Vägbeskrivning till station 1

Innehållsförteckning

Station 1. Välkommen till Arktis!

Syntolkning station 1

Vägbeskrivning

Station 2. Vem äter vem?

Syntolkning station 2

Vägbeskrivning

Station 3 A. Havets skönsångare

Syntolkning station 3 A

Vägbeskrivning

Station 3 B. Jakt i havsdjupet

Syntolkning station 3 B

Vägbeskrivning

Station 3 C. Drabbning till havs

Syntolkning station 3 C

Vägbeskrivning

Station 4. Skydd mot kyla

Syntolkning station 4

Vägbeskrivning

Station 5. Den arktiska tundran

Syntolkning station 5

Vägbeskrivning

Station 6. Miljöer och växtlighet

Syntolkning station 6

Vägbeskrivning

Station 7. Schack på liv och död

Syntolkning station 7

Vägbeskrivning

Station 8. En uppblåst figur

Syntolkning station 8

Vägbeskrivning

Station 9. Fågelberg - barnkammare och skafferi

Syntolkning station 9

Vägbeskrivning

Station 10. Morrhår som räddar liv

Syntolkning station 10

Vägbeskrivning

Station 11. Klumpig men smidig

Syntolkning station 11

Vägbeskrivning

Station 12. Välkommen ned till Antarktiskt!

Syntolkning station 12

Vägbeskrivning

Station 13. Vem äter vem?

Syntolkning station 13

Vägbeskrivning

Station 14. Leopardsäl

Syntolkning station 14

Vägbeskrivning

Station 15 Kejsarpingviner

Syntolkning station 15

Vägbeskrivning

Station 16. Kungspingviner

Syntolkning station 16

Vägbeskrivning

Station 17. Jättestormfågel

Syntolkning station 17

Vägbeskrivning

Station 18. Krabbätarsäl

Syntolkning station 18

Vägbeskrivning

Station 19. Världens största säl

Syntolkning station 19

Vägbeskrivning

Station 20. Mästerlig flygare

Syntolkning station 20

Vägbeskrivning

Station 21. Den antarktiska konvergensen - Vad är det?

Syntolkning station 21

Vägbeskrivning

Station 22. Svea

Syntolkning station 22

Vägbeskrivning

Station 23. Havets djupdykare

Syntolkning station 23

Vägbeskrivning

Station 24 . Världens största djur någonsin

Syntolkning station 24

Vägbeskrivning

Station 25. En riktig gamling

Syntolkning station 25

Vägbeskrivning

Station 26. Valen som vandrar längst

Syntolkning station 26

Avslutning