Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:

Tisdag - fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18
  • Huvudmeny

Museets miljöledningsarbete

Naturhistoriska riksmuseet är en miljöledningsmyndighet sedan 1998. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att organisera miljöarbetet inom myndigheten.

Miljöledningssystemet är en hjälp att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö.

Miljöcertifiering

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001länk till annan webbplats. Miljöcertifieringen innebär att vi klarar den internationella miljöstandarden, och den utgör grunden för miljöledningssystemet.

Miljöpolicy

Museet ska följa den lagstiftning som finns, ständigt förbättra sitt miljöarbete, förebygga miljöförorening, samt säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda.

Inom de givna ramarna ska museet bidra till en god miljö genom att:

  • I den publika verksamheten lyfta fram nya rön om miljöpåverkan.
  • Verka för att öka kunskapen och förståelsen för den biologiska mångfalden och att den skyddas och bevaras.
  • Öka kunskapen om miljögifters förekomst och effekter i naturen.
  • Eftersträva god hushållning med resurser i museets verksamhet.

Miljösamordnare

Museets miljösamordnare är Stefan Lundberg som du når på telefon 08-5195 41 35 eller e-post: stefan.lundberg@nrm.se