Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18

 • Huvudmeny

Vårt miljöarbete

Vi vill vara ett grönt museum på alla plan. Att sprida kunskap om naturen är en viktig del av vårt uppdrag och även en del av vårt miljöarbete.

Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld. Men vi vill inte stanna där. Vårt mål är att vara ett hållbart museum sett ur alla perspektiv. Därför arbetar vi också dagligen för att minska vår verksamhets påverkan på miljön.

Naturhistoriska riksmuseet är en miljöledningsmyndighet sedan 1998, och 2014 utsågs vi av Naturvårdsverket till en av de myndigheter som håller högst kvalitet på sitt miljöledningssystem.

ISO-certifierades år 2013

Vi är certifierade enligt ISO 14001länk till annan webbplats för att vi aktivt minskar vår miljöpåverkan. Certifieringen innebär att de legala kraven för samtliga miljöaspekter följs, att mål sätts för att förbättra vårt miljöarbete och att mål och lagar översätts till rutiner samt att arbetet dokumenteras. Rutinerna kan vi sedan följa i vårt dagliga arbete.

Extern revidering genomförs varje år av Intertek AB.

Vårt miljöcertifikatPDF

Tio korta om vårt miljöarbete

 1. Vi minskar risken för skador på växter och djur genom vår miljögiftsforskning.
 2. Vi reser miljövänligt och klimatkompenserar.
 3. Vi sorterar vårt avfall. Matavfallet blir till biogas i Stockholms stad.
 4. Vi strävar efter att använda miljö- och hälsovänliga produkter i vår forskning.
 5. Vi har miljövänliga transportmedel till förfogande för personalen.
 6. Vi serverar ekologiska produkter i museets miljöcertifierade restaurang.
 7. Vi städar med miljövänliga rengöringsmedel.
 8. Vi uppdaterar belysning och apparatur med miljövänliga och energisnåla alternativ.
 9. Vi köper endast in el som är märkt med bra miljöval.
 10. Vi använder vi oss av miljövänliga material i vår utställningsproduktion.

Frågor och kontakt

Museets miljösamordnare är Stefan Lundberg som du når på telefon 08-5195 41 35 eller e-post: stefan.lundberg@nrm.se