Skadedjursgruppen PRE‑MAL

Pest Research and Education - Museums Archives and Libraries är en svensk arbetsgrupp som består av specialister i entomologi, yrkesmedicin och  konservering av olika material.

PRE-MAL

Gruppen arbetar med forskning och undervisning om skadedjursbekämpning i museer och andra institutioner med kultur- och naturhistoriska samlingar. Sekretariatet för PRE-MAL är förlagt till Naturhistoriska riksmuseet.

Läs mer om PRE-MAL