NAMSA firade 20-årsjubileum 2009!

Hösten 1989 bildades NAMSA-organisationen.
NAMSAs 20-årsjubileum firades i samband höstmötet hos Àjjte, Fjäll- och Samemuseum, i Jokkmokk den 2-4 september 2009.  Dessutom hölls en en exkursion till Muddus, med besök och information vid brandfälten, samt besök vid Stora Sjöfallet med information om nytt naturum och Laponia-processen. Deltagarna fick även lära sig mer om renskötseln i samband med en kort fjällvandring, innan hemresan.

Läs mer om höstmötet här:
NAMSA höstmöte 2009

Läs Staffan Thormans historik:
20 år med NAMSA!PDF