Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:

Tisdag - fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18
  • Huvudmeny

Remissvar 2010

Här hittar du de svar som Naturhistoriska riksmuseet har skickat på inkommande remisser under 2010.
Remiss Från Remissvar Datum
Komplettering till tillstånd och miljö-konsekvensbeskrivning avseende uppförande och drift av en gruppstation för vindkraftverk i Forsmark, Östhammars kommun Länstyrelsen i Uppsala Yttrande Dnr 50-642/2010PDF 2010-12-17
Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen Miljödepartementet Yttrande Dnr 50-685/2010PDF 2010-12-17
Tillstånd och miljö-konsekvensbeskrivning avseende uppförande och drift av en gruppstation för vindkraftverk i Forsmark, Östhammar kommun Länsstyrelsen i Uppsala Yttrande Dnr 50-642/2010PDF 2010-12-10
Flytsvalting Lst Halmstad Remissvar Dnr 50-227-2010PDF 2010-06-21
Storviol Lst Kalmar Remissvar Dnr 50-186-2010 PDF 2010-05-31
Åtgärdsprogram för stinkmålla Lst Skåne län YttrandeDnr 50-131-2010 PDF 2010-05-03
En myndighet för havs- och vattenmiljö Miljödepartementet Yttrande Dnr 50-154-2010PDF 2010-04-26
Förslag till integrerad viltövervakning Naturvårdsverket Yttrande Dnr 50-43/2010PDF 2010-02-16
Nytt Åtgärdsprogram för bevarande av grönfläckig padda Länsstyrelsen i Skåne län Yttrande Dnr 10-590/2009PDF 2010-01-29
Nytt Åtgärdsprogram för bevarande av strandpadda Länsstyrelsen i Skåne län Yttrande Dnr 10-589/2009PDF 2010-01-29