Leveransadresser

Här finns adresser för leveranser av varor och gods till museet. Restaurangen och ett antal enheter på museet har särskilda leveransadresser.

Postadress för samtliga leveransadresser är: 114 18 Stockholm.

Adresser för leveranser

Godsmottagningar

Godsmottagning Norra flygeln
Restaurang Fossilen, Publik service med flera:
Frescativägen 58

Godsmottagning Södra flygeln:
Svante Arrhenius väg 3

Huvudentré

Informationen vid huvudentrén:
Frescativägen 40.

Övriga adresser

Mineralogi, Laboratoriet för Isotopgeologi och Ringmärkningscentralen:
Frescativägen 34 (porttelefon saknas)

Vertebratzoologi och Miljögiftsforskning:
Frescativägen 48  

Evertebratzoologi:
Frescativägen 56

Molekylärsystematiska laboratoriet och Paleozoologi:
Svante Arrhenius väg 9-11

Fanerogambotanik, Kryptogambotanik och Paleobotanik:
Svante Arrhenius väg 7

Mineralogi och Laboratoriet för Isotopgeologi:
Svante Arrhenius väg 1 (porttelefon saknas)