Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:

Måndag - fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18
  • Huvudmeny

Om museet

Här kan du läsa om Naturhistoriska riksmuseets uppdrag och verksamhet. Du hittar lediga tjänster, kontaktinformation och kan även läsa om vårt miljöarbete och vår historia.

Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld. Vi skall vara ett kunskapscentrum och en levande mötesplats - för både allmänhet och experter.

Mer om vision och uppdrag

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att främja intresset för, samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden, samt människans biologi och naturmiljö.

Vår verksamhet baseras på våra fantastiska samlingar. Med dem som bas skapar vi kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning genom ständigt vidgade perspektiv.

Museets miljöarbete

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen innebär att museet är en av de statliga myndigheter som håller så hög kvalitet på sitt miljöarbete att den klarar den internationella miljöstandarden.

Mer om miljöledning på museet