Studiematerial

Symbol: föskolor till årskurs 3. Illustration: Annica Roos

Fsk - lågstadiet

Lärarhandledningar, tipsrundor, spår att följa och arbetsuppgifter.

Studiematerial fsk-3

Symbol: årskurs 4-6. Illustration: Annica Roos.

Mellanstadiet

Lärarhandledningar, tipsrundor, spår att följa och arbetsuppgifter.

Studiematerial åk 4-6

Symbol: årskurs 7-gymnasiet. Illustration: Annica Roos

Högst. & gymnasiet

Lärarhandledningar, arbetsuppgifter och matematikspår.

Studiematerial åk 7-9 och gymnasiet

Mer användbart material

Symbol: alla årskurser, och texten Cosmonova. illustration: Annica Roos

Filmer

Studiematerial till filmer finns i anslutning till filminformationen.

Cosmonova för skolor

Symbol: föskolor till årskurs 3. Illustration: Annica Roos

Följ ett spår

Spåren tar dig med på nya vägar genom utställningarna.

Våra spår

Symbol: årskurs 4-6. Illustration: Annica Roos.

Från föredrag

Filmer och material från föredrag.

Mer om filmade föredrag