Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:

Tisdag - fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18
  • Huvudmeny

Efterkontroll

  • Sätt ut klisterfällor med malferomoner.
  • Använd Åtgärdsformulär för Fällor.
  • Gör en skiss av rummet och notera var varje fälla placeras.
  • Bestäm dig för avläsningsintervaller, exempelvis 1 gång i veckan.
  • Notera varje fynd.

Förvänta dig att  du i början kan hitta en och annan hanne. (Det är ju enbart hannar som dras till feromonfällor av det här slaget.) Om fångsten inte upphör inom en månad, bör du inspektera  den del av magasinet där fångsten förekommer, för att hitta härden. Om fångsten upphört, är det bara att glädjas, men låt klisterfällorna finnas kvar och byt ut dem då de verkar förbrukade. Fällorna är ett utmärkt övervakningsinstrument. De är basen för den Samordnade skadedjurskontrollen!