Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:

Tisdag - fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18
  • Huvudmeny

Länkar

Svenska

Arbetsmiljöverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ajtte, Svenskt Fjäll- och samemuseum länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Etnografiska museet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ansvarsmuseum
Historiska Museet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ansvarsmuseum
Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Institutionen för miljöanalys, SLU länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karolinska Institutet, Inst f Folkhälsovetenskap, Avd f Yrkesmedicin länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kemikalieinspektionen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kulturen i Lund länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nationalmuseum länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ansvarsmuseum
NAMSA
Nordiska Museet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ansvarsmuseum
Riksantikvarieämbetet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Riksarkivet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Riksförbundet Sveriges Museer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Studio Västsvensk Konserveringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SVK)  
Sveriges Hembygdsförbund länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tekniska museet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tekniska museets mobila enhet för behandling med låg syrehalt länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Universitetsbiblioteket i Uppsala
Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 

Biociddirektivet

KemIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Miljödirektoratetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kolla om ämnet/PT är med bilaga II av EG förordning 1451/2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Välj: Review of existing substances och sedan: Substances included in the review programme.

Beslut om icke upptag i bilagan som fattats sedan förordningen trycktes.  Se konsoliderad listalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innan beslut om icke-upptag tas anmäls de verksamma ämnen/PT kombinationer som har tappat stöd.Se:
http://ec.europa.eu/environment/biocides/withdrawals.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
http://ec.europa.eu/environment/biocides/deadlines.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöregler om kemikaliehantering och bekämpningsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kemikaliekunskap, märkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skyddshandskarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utländska

Abstracts of International Conservation Literature (AATA Online)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Abbey Publicationslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
American Institute for Conservation for Historic and Artistic Workslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arts, Crafts, and Theater Safetylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Australian Museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Canadian Conservation Institutelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Conservation On Line (CoOL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Cultural Heritage Search Enginelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The Getty Conservation Institutelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
English Heritagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ICCROMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ICOMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The Institute of Paper Conservationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
MuseumPest.netlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pest Management (CoOL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skadedyrlaboratorietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Aarhus Universitet Danmark
The Society for the Preservation of Natural History Collections (SPNHC)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
United Kingdom Institute for Conservationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster