Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Ny fågelart upptäckt

En ny fågelart har upptäckts av svenska forskare. Fågeln finns i Vietnam och Kina men är nära släkt med Sveriges vanligaste fågel, lövsångaren. Bara några få nya fåglar upptäcks varje år i världen.
Nyupptäckt fågelart. Foto Ulf Johansson, Naturhistoriska riksmuseet.

Nyupptäckt fågelart. Foto Ulf Johansson, Naturhistoriska riksmuseet.

Den nyupptäckta fågeln har ännu inget svenskt namn men heter på engelska Limestone Leaf Warbler och har det vetenskapliga namnet Phylloscopus calciatilis. Upptäckarna, forskarna Per Alström vid ArtDatabanken och Urban Olsson vid Göteborgs universitet, gav fågeln sitt namn efter de kalkstensberg (karst) som arten förekommer i.

Fågeln är nära släkt med Sveriges vanligaste fågel, lövsångaren, men är klarare grön på ovansidan, bjärt gul på undersidan och har betydligt mer kontrastrik huvudteckning.

Den nyupptäckta arten bedöms ha en god population och är med andra ord inte hotad. Men för att fågeln ska överleva krävs att den unika miljö som den förekommer i skyddas från exploatering.

Under de senaste 20 åren har i genomsnitt färre än sex nya fågelarter beskrivits varje år i världen. Mer än hälften av dessa är från Sydamerika. Femton andra svenskar, Linné inräknad, har beskrivit nya fågelarter.

Kontakt


Per Alström. Denna forskning utfördes vid Naturhistoriska riksmuseet. Per Alström är numera verksam vid Artdatabanken.

Källa: Internationella ornitologiska tidskriften Ibis. “Description of a new species of Phylloscopus warbler fromVietnamand Laos" Alström et al. Volume 152 Issue 1, January 2010, p 145-168