Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:

Måndag - fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18
 • Huvudmeny

Arkiv – Nyheter från forskningsavdelningen 2007

Här hittar du 2007 års forskningsnyheter, från och med februari då rapporteringen startade.
 • Ren 2007-12-19
  Världens längsta mätning av miljögifter
  Forskarna på museets enhet för miljögiftsforskning har mätt miljögifter i naturen sedan 1960-talet. Det är de längsta sammanhängande mätningarna av miljögifter i världen.
  Läs hela nyheten


 • Fossil av frö. Bild Else Marie Friis. 2007-11-22
  Ett frö till förståelse
  Forskare vid Naturhistoriska riksmuseet har hittat förkolnade frön från krittiden och undersökt dem med hjälp av röntgentomografi. Detta publiceras i senaste numret av tidskriften Nature. Fossil av...
  Läs hela nyheten


 • 2007-11-22
  "Fiskarna och klimatet" drog fulla hus
  Ett allt varmare klimat på jorden påverkar fiskarna och livet i vattnet. Fishbase Sverige på Naturhistoriska riksmuseet anordnade 5 november 2007 ett heldagssymposium kring ämnet. Intresset bland...
  Läs hela nyheten


 • 2007-11-07
  Ett steg närmare människans anfader
  Människans anfader var ett litet bottenlevande djur som liknade maneternas larvstadium. Det saknade utsöndringsorgan och levde för mer än en halv miljard år sedan då livet bara fanns i haven. Nya...
  Läs hela nyheten


 • 2007-10-26
  Miljonregn över internetportal för biologisk mångfald
  GBIF-Sverige, en internetportal för biologisk mångfald, har fått förlängd finansiering till år 2012. Portalen kan därmed utökas och förbättras. Naturvårdare, forskare och intresserad allmänhet får...
  Läs hela nyheten


 • Foto Martin Testorf, Naturhistoriska riksmuseet. 2007-10-10
  Alla jättar är inte stora
  Forskare har gjort förbryllande fynd av benrester från ett utdött och tidigare okänt djur. Djuret verkar inte ha varit större än en hund trots att dess närmaste släktingar var de stora så kallade...
  Läs hela nyheten


 • A.F. Regnell 2007-10-03
  Linné 300 år, Regnell 200 år
  I skuggan av Linnés jubileum uppmärksammas en annan svensk av stor betydelse för botaniken. Anders Fredrik Regnell föddes år 1807 och åstadkom ett livsverk som forskare än idag drar nytta av. Det...
  Läs hela nyheten


 • Meteorit. Foto NASA. 2007-09-10
  Meteoriter vittnar om planeters födelse
  Meteoriter som faller ned på Jorden bär spår av de tidigaste geologiska händelserna i vårt planetsystem. Forskare från Naturhistoriska riksmuseet har nu medverkat till att bättre förstå hur och när en...
  Läs hela nyheten


 • Blomfossil. Foto Else Marie Friis. 2007-08-15
  Prisbelönad forskning om blommornas ursprung
  Enkla blomformer var dominerande i början av tidsepoken krita, när dinosaurier funnits sedan länge och de första fåglarna utvecklades.
  Läs hela nyheten


 • Rödhake, foto: Lars-Åke Janzon 2007-06-28
  Rödhaken tar hjälp av jordens magnetfält
  När hösten kommer flyttar rödhaken från Sverige till Spanien. Under flytten vet den hur långt söder ut den hunnit flyga genom att känna av variationer i jordens magnetfält. Med hjälp av det anpassar...
  Läs hela nyheten


 • Fang Kullander. Foto Staffan Waerndt. 2007-05-07
  Global expertgrupp ska rädda världens sötvattenfiskar
  En av museets fiskforskare, Fang Kullander, är utsedd till expert i en internationell grupp som övervakar tillståndet hos världens sötvattenfiskar. Det finns över 14 000 olika sötvattenfiskar i världen...
  Läs hela nyheten


 • Helena Höij. Foto Staffan Waerndt. 2007-04-23
  Europaeliten inom samlingsvård träffas i Stockholm
  Ovärderliga naturhistoriska samlingar i Europa hotas. Riskerna kan vara allt från skadedjur, luftföroreningar, försurning och klimatförändringar. Dagens utmaning är att motverka nedbrytningen utan att...
  Läs hela nyheten


 • maskgulmossa 2007-04-04
  Okänt varför honor dominerar bland mossor
  Bland blomväxter med skilda han- och honplantor är fördelningen mellan könen normalt jämn eller handominerad. Men hos mossorna är honor upp till 14 gånger vanligare än hanar och ingen vet riktigt...
  Läs hela nyheten


 • Foto: Mattias Klum 2007-03-30
  Ny art upptäckt under filminspelning
  Forskaren Ulf Swenson på Naturhistoriska riksmuseet medverkar i den snart bioaktuella filmen Expedition Linné. Tillsammans med journalisten Folke Rydén och fotografen Mattias Klum reste han till Nya...
  Läs hela nyheten


 • Zirkon. Bild: Andrius Rimsa, Naturhistoriska riksmuseet 2007-03-16
  Ett mineral är jordklotets svarta låda
  Dramatiska händelser i jordskorpans historia - t.ex. bergskedjeveckning, erosion eller att berget smälter i jordens inre - kan upptäckas med mineralet zirkon. Forskningsresultat från Naturhistoriska...
  Läs hela nyheten


 • Titanus giganteus 2007-03-05
  Världens största skalbagge fångad
  Biologen Niklas Jönsson på Naturhistoriska riksmuseet har under en expedition till Franska Guyana under februari 2007 fångat in ett exemplar av världens största skalbagge. Baggen är 14,5 cm lång och...
  Läs hela nyheten


 • Granit. Foto Åke Johansson 2007-02-13
  Blekinges berggrund åldersdaterad
  Blekinges berggrund formades längs kanten av den ursprungliga svenska urbergsskölden, Fennoskandia, för 1770-1750 miljoner år sedan. Senare lyftes Blekinge upp jämfört med den småländska berggrunden....
  Läs hela nyheten


 • Gråspett, uppstoppad. Foto Lars-Åke Janzon, NRM 2007-02-13
  Hackspettarna spreds från Europa
  Hackspettarna kommer ursprungligen från den europeisk-asiatiska kontinenten. Jämförande DNA-analyser på Naturhistoriska riksmuseet visar att den därifrån spred sig till både Afrika och Nord- och...
  Läs hela nyheten


 • Vulkanlav. Foto: Döring & Wedin 2007-02-13
  Lavars släktträd städas upp
  Forskare har hittills ofta haft fel om vilka lavar som är släkt eftersom klassifikationerna baserats på förutfattade meningar om lavars egenskaper. Men lavsvampar med liknande egenskaper behöver inte...
  Läs hela nyheten


 • Streckkod 2007-02-13
  En art - en streckkod
  I ett nytt register ska varje svenskt ryggradsdjurs DNA representeras av en unik streckkod. DNA från en viss individ kan jämföras med registret för att avgöra vilken art den tillhör. Metoden fungerar...
  Läs hela nyheten