Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:

Måndag - fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18
 • Huvudmeny

Arkiv - Nyheter om museets forskning

Här visas årets forskningsnyheter. Välj ett tidigare år i vänstermenyn.
 • 2015-07-02

  Upptäcken av tidsåldern devon i Sverige

  I Skåne har forskare hittat fossila sporer från växter från tidsåldern devon, 420 miljoner år gamla. Tidigare ansågs alla rester från devon vara försvunna i Sverige på grund av erosion. Men nu kan man...

  Läs hela nyheten


 • 2015-06-04

  Björnars DNA bättre på 1800-talet

  Björn Björnskinn i 100 år gamla samlingar visar att dagens björnar har tappat genetisk mångfald. Det framgår av en ny forskningsstudie vid Naturhistoriska riksmuseet.

  Läs hela nyheten


 • 2015-05-21

  Förhistoriskt DNA avslöjar hundens ursprung

  Skelettdel från hund. Foto: Love Dalén, cc-by-sa. Människans bästa vän, hunden, kan ha funnits långt längre än vi trott. En ny studie visar att hundens föregångare skiljdes från vargen redan någon gång mellan 27 000 och 40 000 år sedan. Analyser av a...

  Läs hela nyheten


 • 2015-04-24

  Mammutens arvsmassa kartlagd

  Love Dahlen med en mammutbetet. Foto: Ian Watts Museets forskare har kartlagt den ullhåriga mammutens fullständiga arvsmassa. Resultaten visar bland annat att innan den sista mammuten dog så hade arten redan förlorat en avsevärd mängd genetisk vari...

  Läs hela nyheten


 • 2015-03-27

  Knölvalen kan ha övervintrat

  Knölval Kustbevakningen tog denna bild av en knölval utanför Hudiksvall 19 mars 2015.

  Läs hela nyheten


 • 2015-01-23

  Årets forskarbild 2014

  Museets bild av en fossil ormbunke är utnämnd till årets forskarbild 2014 av den franska populärvetenskapliga tidskriften La Recherche .

  Läs hela nyheten


 • 2014-09-26

  Svampar sam­lever med mikrober djupt nere i berg­grunden

  Djupt nere i bergrunden är en stor del av jordens liv ännu oupptäckt. Nya fossilfynd 67 meter under Stilla havets botten visar att svampar levde i gemenskap, symbios, med bakterieliknande organismer f...

  Läs hela nyheten


 • 2014-09-17

  Antarktis äldsta landlevande däggdjur

  Fossilfynd Nya fossilfynd visar tidiga landlevande däggdjur i Antarktis

  Läs hela nyheten


 • 2014-08-25

  Syre fanns i tidig atmosfär på Mars

  Meteorit från Mars Redan 140 miljoner år efter att Mars bildades fanns rinnande vatten och en atmosfär med syre. Det visar nya analyser av en marsmeteorit vid Naturhistoriska riksmuseet

  Läs hela nyheten


 • 2014-06-27

  Ovanliga parasiter på svenska västkusten

  Rundmask I museets arbete med att upptäcka och beskriva den biologiska mångfalden har ett nytt fynd fångat våra forskares intresse. Ett tidigare okänt släkte av rundmaskar som lever som parasiter i havsborstma...

  Läs hela nyheten


 • 2014-05-09

  Storskalig kartläggning av DNA visar hur isbjörnen anpassats till ett liv i Arktis

  Isbjörn En ny genetisk studie visar att isbjörnen är en mycket ung art, men att den trots detta gått igenom en rad fysiologiska anpassningar till ett liv i Arktis. Framförallt är det delar av arvsmassan koppl...

  Läs hela nyheten


 • 2014-03-24

  Fjällämmeln kan ha överlevt istiden i Skandinavien

  Fjällämmel. Foto Love Dalén, Naturhistoriska riksmuseet Under senaste istiden täcktes Skandinavien av ett gigantiskt istäcke. De däggdjur som idag finns i Skandinavien härstammar därmed från individer som vandrade in först när isen smälte vid senaste istid...

  Läs hela nyheten


 • 2014-03-21

  Kungsbräken är ett levande fossil

  Kungsbräken. Foto Stephen McLoughlin Ett fossil som hittats i Skåne visar att ormbunken kungsbräken ser likadan ut idag som den gjorde på dinosauriernas tid och verkar dessutom ha oförändrat antal kromosomer.  Det visar forskning vid Nat...

  Läs hela nyheten


 • 2013-12-16

  Mikroorganismer trivs i meteoritkratrar

  Svampfossil Fossilfynd i Jämtland stödjer teorin om att meteoriters nedslagsplatser är gynnsamma miljöer för liv.

  Läs hela nyheten


 • 2013-11-29

  Nya rundmaskar upptäckta i svenska vatten

  Rundmask Rundmaskarna kan beskrivas som djurvärldens doldisar. Med 18 nyupptäckta arter från svenska vatten är nu 98 olika rundmaskar i ordningen Plectida kända och namngivna i Sverige.

  Läs hela nyheten


 • 2013-11-21

  Meteorit från Mars

  Meteorit. Foto Luc Labenne. Det är inte varje dag vi har möjlighet att undersöka en meteorit som kommer från planetern Mars. Men nu har museets forskare gjort det och det visade sig vara den första meteoriten som kommer från hög...

  Läs hela nyheten


 • 2013-11-04

  Rembrandts elefant blir nytt vetenskapligt referensexemplar

  Linnés elefantfoster i samlingarna. Foto Martin Testorf DNA-analys visar att Linnés indiska elefant är afrikansk.

  Läs hela nyheten


 • 2013-09-25

  Ökande mängd fluorerade miljögifter i Sveriges uttrar

  Utter. Illustration Naturhistoriska riksmuseet Miljögiftet PFOS och andra liknande fluorerande ämnen ökar i uttrar trots att produktionen av flera av dem ska ha minskat. Det är en oroväckande nyhet för skandinaviska uttrar som just har återhämtat ...

  Läs hela nyheten


 • 2013-09-11

  Skiftande klimat formade mammutarnas öde

  mammutbete Den ullhåriga mammuten påverkades kraftigt av klimatförändringar under sin existens. Det visar genetiska studier gjorda av forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

  Läs hela nyheten


 • 2013-08-28

  Fel i periodiska systemet

  Nu har museets forskare lyckats mäta hur mycket grundämnet brom väger och upptäckt att periodiska systemet i kemiböckerna behöver ändras.

  Läs hela nyheten


 • 2013-08-19

  Mossor tappar sexdriften på öar

  mossa. Foto Lars Hedenäs, Naturhistoriska riksmuseet För att bättre kunna överleva på öar, anpassar sig mossor genom att börja föröka sig utan sexuell fortplantning. Forskningen visar att även växter som mossor påverkas av det så kallade ö-syndromet.

  Läs hela nyheten


 • 2013-06-24

  Forskarblogg: Stor gädda vid bränsledepån

  karta Vad händer med växthuseffekten när tundran tinar? Från en båt längs Lenafloden i Sibirien samlar forskaren Per Andersson vatten- och bottenprover. Permafrosten utgör ett enormt potentiellt lager av vä...

  Läs hela nyheten


 • 2013-06-20

  Bakterier ger järnet

  järn Forskare vid Naturhistoriska riksmuseet har visat att en liten bakterie kan ligga bakom större delen av jordens järnmalmsförekomster.

  Läs hela nyheten


 • 2013-05-22

  Extremt små djur av stor betydelse

  Foto Julia Stigenberg En stor del av Sveriges alla insekter är parasitsteklar, men stora luckor finns i den vetenskapliga kartläggningen av deras extrema artrikedom. Efter flera års forskning har vi upptäckt nya arter och ...

  Läs hela nyheten


 • 2013-04-25

  Jordskorpa återuppstod efter 2500 miljoner år

  Jorden i genomskärning Den lilla Stilla havsön Mangaia bildades av ett vulkanutbrott för ca 20 miljoner år sedan. Men forskare har upptäckt att ön innehåller 2500 miljoner år gamla rester av jordskorpa som återvänt efter ett...

  Läs hela nyheten


 • 2013-03-06

  Bilder och fossil från Antarktis

  forskare och helikopter Spektakulära fossilfynd från 50-40 miljoner år gamla landlevande däggdjur, valar, fåglar och fiskar. Årets expedition till Antarktis var en succé för forskaren Thomas Mörs.

  Läs hela nyheten


 • 2013-03-04

  Havsörnar förgiftas igen

  havsörn Glädjande nog har havsörnar nu etablerat sig i norra Bottenhavet för första gången. Men dessvärre kläcks inte alla ägg eftersom de innehåller för mycket PCB och DDT. Vi vet ännu inte varför.

  Läs hela nyheten


 • 2013-02-14

  Lätet avslöjade okänd dvärguv

  Rinjanidvärguv. Foto Philippe Verbelen. Alla fågelarter är ännu inte upptäckta. Ett okänt fågeläte gav forskarna en misstanke om en oupptäckt art. Det visade sig stämma. Den nya uven heter rinjanidvärguv och för att se den måste du åka till...

  Läs hela nyheten


 • 2013-01-21

  Bilder från Madagaskar

  dykarbagge Nyss hemkomna från Madagaskar har ett par forskare från museet med sig exotiska bilder och tusentals infångade insekter. Tidigare okända vattenskalbaggar var några av höjdpunkterna.

  Läs hela nyheten


 • 2013-01-17

  Bepansrade bägare bland de första djuren

  fossilt bägardjur Fossilfynd visar att bägardjuren utvecklades redan under kambrium, för 520 miljoner år sedan, och var faktiskt mer avancerade än dagens bägardjur är.

  Läs hela nyheten


 • 2012-12-20

  Rekordår för forskarna

  Månen Naturhistoriska riksmuseets höga ambition att bedriva forskning i världsklass har under 2012 fått mer utdelning än vanligt.

  Läs hela nyheten


 • 2012-12-07

  En miljon arter i havet — de flesta är ännu okända

  havsdjur Hundratals forskare från hela världen har tillsammans kommit fram till att antalet djurarter i jordens hav kan vara så många som en miljon. Två tredjedelar av djuren saknar i så fall namn och har ett...

  Läs hela nyheten


 • 2012-11-27

  Klimatförändringar orsakade många av istidens utdöenden

  halsbandslämmel Människors jakt på föda har hittills ansetts vara den största orsaken till många större däggdjurs utdöende vid istidens slut. Men snabba växlingar mellan varma och kalla perioder kan ha varit en ännu...

  Läs hela nyheten


 • 2012-11-05

  Två nyfunna rundmaskar i Skagerrak

  rundmask De är knappt en millimeter långa och lever på ca 40 meters djup i Skagerraks botten. De nyupptäckta rundmaskarna tillhör dessutom ett nytt släkte som uppkallats efter Naturhistoriska riksmuseets första...

  Läs hela nyheten


 • 2012-10-18

  Forskare tar hjälp av månen

  laboratorium Nu använder museets forskare mångrus för att undersöka vad som hände i jordens barndom.

  Läs hela nyheten


 • 2012-10-05

  Fjällrävar behöver stora istäcken

  Fjällräv. Foto Love Dalén. Minskande istäcken i Arktis kan bli ett långsiktigt hot mot fjällrävens överlevnad. Genom att analysera dna från fjällrävar på Island har museets forskare sett att arten har en bra genetisk variation...

  Läs hela nyheten


 • 2012-10-01

  Museets forskningsartiklar några av världens mest lästa

  Tre av museets forskningsartiklar var under augusti månad bland de tio mest lästa i världen inom systematisk biologi.

  Läs hela nyheten


 • 2012-09-17

  Svenskt sköldpaddsfossil förbluffar

  lädersköldpadda Fossilfyndet överraskade forskarna som inte förstår inte hur en lädersköldpadda kunde finnas i Sverige för 75 miljoner år sedan. Upptäckten kan innebära att lädersköldpaddor har ett ännu äldre ursprung...

  Läs hela nyheten


 • 2012-09-05

  Hela Norrbottens Flora utgiven

  Omslagsbild Norrbottens flora I. Foto Jonas Hallqvist. Norrbotten är inte längre Sveriges minst utforskade landskap, i botaniskt hänseende. Nu finns alla tre volymerna av bokverket Norrbottens Flora hos bokhandlarna och museets Lennart Stenberg har varit...

  Läs hela nyheten


 • 2012-08-22

  Prisbelönt forskning om utdöda växter

  Fossil Ormbunks- och kottepalmsliknande växter fanns i nuvarande Kina när de första fåglarna utvecklades för 125 miljoner år sedan. Museets forskning på de ovanligt fina fossilen belönas med stort...

  Läs hela nyheten


 • 2012-08-20

  Över 100 000 typer

  Maskros I museets växtsamling finns det nu över 100 000 exemplar som tillhör den så värdefulla typsamlingen.

  Läs hela nyheten


 • 2012-08-09

  Äldsta stenarna avslöjar jordskorpans födelse

  Basalt Jordskorpan har inte alltid varit ett pussel av kontinentalplattor. Genom att analysera några av jordens allra äldsta stenar har museets forskare kommit fram till när jordskorpan började fungera som...

  Läs hela nyheten


 • 2012-07-10

  Forskarblogg: Expedition Lena River är slut för i år

  karta Vad händer med växthuseffekten när tundran tinar? Från en båt längs Lenafloden i Sibirien samlar forskaren Per Andersson vatten- och bottenprover. Permafrosten utgör ett enormt potentiellt lager av...

  Läs hela nyheten


 • 2012-06-25

  Plankton och kolets okända kretslopp

  hav Nu kan museets forskare mäta hur mycket av världshavens plankton som sjunker till botten. Detta tros nämligen vara en stor del av kolets kretslopp och påverkar bland annat mängden koldioxid i...

  Läs hela nyheten


 • 2012-06-20

  Grottforskning i tunnelbanan

  tunnelvägg Museets forskare gjorde ett besök i Kungsträdgårdens tunnelbanestation för att ta reda på hur droppstenar i grottor bildas och undersökte ett speciellt ekosystem.

  Läs hela nyheten


 • 2012-06-12

  Världskonferens om plattmaskar

  Ädelstensmask Den här veckan samlas 60 forskare från 23 länder på museet, och alla är specialiserade på plattmaskar.

  Läs hela nyheten


 • 2012-05-31

  Svensk miljöövervakning Kinas förebild

  foto Martin Testorf Idag gästas Naturhistoriska riksmuseet av 25 personer från Kina, som vill starta en systematisk övervakning av miljögifters spridning i naturen.

  Läs hela nyheten


 • 2012-05-15

  Blommande fossil i Skåne

  Illustration En numera utdöd, vacker blomma lockade till sig insekter i Skåne för ca 80 miljoner år sedan. Trots blommans litenhet kan museets forskare undersöka dess inre strukturer i detalj. Dessa blommor fanns...

  Läs hela nyheten


 • 2012-05-10

  Medalj för att ha räddat havsörnen

  Björn Helander Museets Björn Helander har tilldelats Naturskyddsmedaljen i silver "för hans enträgna och mycket framgångsrika arbete med att rädda den svenska havsörnsstammen".

  Läs hela nyheten


 • 2012-04-20

  Jordens första massutdöende får ny klimatförklaring

  fossil En havsnivå som sjönk med 100 meter, omfattande algblomningar och våldsam vulkanism gjorde livet omöjligt för många arter. Så beskrivs katastrofen som ledde till jordens första massutdöende för 444...

  Läs hela nyheten


 • 2012-03-23

  Mammutens utdöende orsakades inte av inavel

  Mammutbete När alla andra mammutar försvunnit lyckades ett litet antal överleva isolerade på en ö i Arktiska oceanen under ytterligare 6000 år. Med hjälp av DNA från mammutfossil har forskare vid Naturhistoriska...

  Läs hela nyheten


 • 2012-03-16

  Älgar blir mindre på öar

  Älgkranie Den så kallade ö-regeln innebär att stora djur krymper och små djur blir större om de lever isolerade på öar. Avsaknad av rovdjur och minskad tillgång på mat anses vara de bakomliggande orsakerna.

  Läs hela nyheten


 • 2012-03-07

  100-årigt fossilmysterium löst

  Fossil Stora skred på havsbotten begravde massor av djur för 520 miljoner år sedan. Hur sådana händelser kunde bevara alla djur, även djur utan ben och skal, har länge varit en olöst gåta. Nu har forskare vid...

  Läs hela nyheten


 • 2012-02-27

  Europeiska neandertalare nära att dö ut redan innan kontakt med moderna människor

  Neandertalare De flesta neandertalmänniskor i Europa dog ut redan för 50 000 år sedan. Bilden av ett Europa befolkat av en stabil neandertalpopulation under hundratusentals år fram tills moderna människor anlände...

  Läs hela nyheten


 • 2012-02-15

  Lav hjälpte Alzheimers-forskare

  orseljlav Ett färgämne från orseljlavar kanske kan bota Alzheimers. På museet arbetar en av världens främsta lavexperter vars specialområde är just orseljlavar. Forskaren Anders Tehler blev därför kontaktad av...

  Läs hela nyheten


 • 2012-02-03

  Sveriges äldsta växtfossil hittat

  växtfossil Ett fossilfynd från Gotland kan berätta hur landskapet såg ut just när växter börjat breda ut sig på land. Fyndet visar en mosslikande, liten växt som förökade sig med hjälp av sporer. Samtidigt...

  Läs hela nyheten


 • 2012-01-18

  Svamp djupt under havets botten

  Svampfossil Hundratals meter ner i havsbottnens berggrund finns ett rikare liv än forskarna tidigare sett. Provtagningar med djupgående borrar utanför Hawaii visade sig innehålla fossil av svampar. Mycket talar...

  Läs hela nyheten