Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Åldersrekord i Sverige

Här är en lista över åldersrekord för fåglar ringmärkta i Sverige. Listan består av fyra delar. De två första delarna täcker alla icke-tättingar och de två följande alla tättingar. För att ingå krävs att det gått minst 5 år mellan ringmärkning och återfynd. Detta innebär att arter där mycket få individer ringmärkts kan saknas i brist på återfynd samt att arter med mycket kort livslängd, till exempel kungsfågel, kan saknas på grund av tidskriteriet. Normalt har de två äldsta fynden per art tagits med i listan. Om en art helt saknas innebär det att det saknas återfynd som visar att individer av arten blivit mer än fem år gamla. Listan har genomgått en omfattande uppdatering i augusti 2010 och kommer därefter att uppdateras fortlöpande.

Återfångad - innebär att en ringmärkare har återfångat fågeln under ringmärkningsverksamhet

Fångad i fälla - innebär att fågeln oavsiktligt råkat fångas i en fälla som egentligen var avsedd för något annat djur t.ex. en minkfälla eller ett fisknät.

Avläst i fält - innebär att någon har läst av ringnumret, ofta med hjälp av kikare, utan att fågeln infångats. Detta är vanligt på fåglar som har större ringar och specialmärkningar som utformats för att lättare kunna avläsas på distans.

ART RINGNR. KÖN ÅLDER FYNDORSAK  
         
Smålom SVG D1928   23 år 7 mån Oljeskadad  
9700425   15 år 9 mån Fångad i fisknät  
           
Storlom 9800723   16 år 1 mån Funnen död  
SVG L77   8 år 7 mån Funnen död  
           
Skäggdopping W105550   9 år 1 mån Skjuten  
           
Storskarv 9224382   20 år 4 mån Funnen död  
9244921   19 år 1 mån Funnen skjuten  
           
Rördrom 9104864   9 år 4 mån Skjuten  
9106746   8 år 9 mån Återfångad  
           
Gråhäger 9204423   28 år 4 mån Funnen skjuten  
9207861   17 år 8 mån Frusit ihjäl  
           
Vit stork 177   18 år 1 mån Avläst i fält  
  004   13 år 10 mån Funnen död, trol förgiftad  
           
Knölsvan H8265 F 25 år 3 mån Oljeskadad  
H2185 M 24 år 9 mån Funnen död  
         
Sångsvan H8946   25 år 1 mån Dödad av hund  
H8901 M 22 år Avläst i fält  
         
Sädgås 9239817   15 år 4 mån Avläst i fält  
9222264 13 år 5 mån Skjuten  
         
Bläsgås 9217661 M 6 år 6 mån Skjuten  
  9216502 F 5 år 6 mån Skjuten  
         
Fjällgås 9127696 F 14 år 9 mån Avläst i fält  
9153928 M 14 år Avläst i fält  
         
Grågås 9230822 M 25 år 9 mån Avläst i fält  
9232077 M 22 år 7 mån Skjuten  
         
Kanadagås 9803465   23 år 3 mån Avläst i fält  
9213996   23 år Skjuten  
         
Vitkindad gås 9179455   25 år 11 mån Avläst i fält  
9122392   25 år 4 mån Avläst i fält  
         
Prutgås 9102625   8 år 3 mån Skjuten  
           
Gravand 90A00877   17 år 9 mån Avläst i fält  
SVO 830767   16 år 3 mån Funnen död  
         
Bläsand 8040626 M 8 år 4 mån Skjuten  
8039904 M 6 år 4 mån Skjuten  
         
Snatterand 8039608 M 6 år 7 mån Skjuten  
  8039680 F 5 år 4 mån Skjuten  
         
Kricka 6088065 F 17 år 2 mån Skjuten  
6092361 F 9 år 1 mån Skjuten  
         
Gräsand SVR TA5685   23 år 3 mån Skjuten  
9048436 M 21 år 9 mån Skjuten  
         
Stjärtand SVJ 1328   7 år 8 mån Fångad levande  
8026310 F 7 år 4 mån Skjuten  
         
Årta 9503156 M 5 år 3 mån Skjuten  
         
Skedand SVO 812220   12 år 3 mån Skjuten  
         
Brunand 9083890 M 15 år 4 mån Återfångad  
9065609 M 12 år 11 mån Funnen död  
         
Vigg 8061631 M 13 år 6 mån Återfångad  
  8062421 M 12 år 7 mån Återfångad  
         
Bergand SVG D39812 F 8 år 9 mån Fångad i fisknät  
SVG D39843 M 7 år 9 mån Fångad i fisknät  
         
Ejder 9111694 F 28 år Funnen död  
9109498 F 24 år 11 mån Avläst i fält  
         
Alfågel 9617203   5 år 6 mån Skjuten  
         
Svärta 9118882 F 19 år 4 mån Fångad i fisknät  
9115056 F 18 år Återfångad  
         
Knipa 90A00321 M 20 år 11 mån Skjuten  
9607255 F 13 år 8 mån Funnen död  
         
Småskrake W107522 F 21 år 4 mån Skjuten  
9081228 F 12 år 3 mån Skjuten  
         
Storskrake 9120182 F 14 år 2 mån Skjuten  
9119460 F 13 år 11 mån Fångad i fisknät  
         
Bivråk SVR TA8826   27 år 11 mån Funnen död  
SVR B29   23 år 2 mån Funnen död  
         
Röd glada 9039900   17 år 3 mån Trafikdödad  
9070357   16 år 8 mån Död av skador  
         
Havsörn H8034   32 år 8 mån Avläst i fält  
H8028   32 år 7 mån Funnen död  
         
Brun kärrhök 8060763 M 18 år 1 mån Krock med ledning  
SVG D20763   11 år 8 mån Skadad  
         
Blå kärrhök SVR TB1593   13 år 5 mån Funnen död  
SVR U66858   12 år 5 mån Skjuten  
         
Ängshök 6127717   10 år Avläst i fält  
  7061255   8 år 2 mån Funnen död  
         
Duvhök 9130178 F 22 år Funnen död  
9130457 F 18 år 9 mån Funnen död  
         
Sparvhök SVR A1593   15 år 10 mån Funnen död  
6102338 F 12 år 1 mån Tagen av rovfågel  
         
Ormvråk 9076747   23 år 9 mån Funnen död  
9035228   21 år 11 mån Krock med ledning  
         
Fjällvråk 9208506   18 år 9 mån Krock med ledning  
SVR M10260   16 år 8 mån Skjuten  
         
Kungsörn H2043   32 år Funnen död  
H3598   31 år Funnen död  
         
Fiskgjuse SVR R1753 F 24 år 9 mån Återfångad  
SVR R301   24 år 6 mån Funnen skjuten  
         
Tornfalk 7079427 M 12 år 6 mån Krock med fönster  
7051068 M 12 år Trafikdödad  
         
Stenfalk 6103897 F 10 år 1 mån Funnen död  
6067862 F 8 år Återfångad  
         
Lärkfalk 6079079   6 år 11 mån Krock med fönster  
6002221   5 år 9 mån Funnen död  
         
Pilgrimsfalk 9002638 F 17 år 4 mån Trafikdödad  
90A13250 M 15 år 9 mån Funnen skadad - död  
           
Järpe SVJ 16504   7 år 4 mån Skjuten  
           
Orre 9006299 F 5 år 3 mån Hittad skadad  
           
Tjäder 9301752 M 8 år 3 mån Skjuten  
  9300862 M 8 år 1 mån Skjuten  
         
Rörhöna 7119396   11 år 9 mån Återfångad  
         
Sothöna 9625470   11 år 7 mån Återfångad  
90A05936   11 år Dött av botulism  
         
Trana 9237782   21 år 9 mån Avläst i fält  
9237787   21 år 3 mån Avläst i fält  
         
Strandskata 8048512 M 31 år 8 mån Avläst i fält  
8040222   30 år 9 mån Funnen död  
         
Skärfläcka 7146708   15 år 9 mån Funnen död  
7067610   14 år Oljeskadad  
         
Mindre strandp. 3242069 M 12 år 10 mån Avläst i fält  
3242092 F 10 år 1 mån Avläst i fält  
         
Större strandp. 3341311 F 16 år Avläst i fält  
3453183   15 år 8 mån Kontrollerad av märkare  
         
Svartbent strandp. 3247244 F 19 år Återfångad  
3258164 M 16 år 1 mån Avläst i fält  
         
Fjällpipare 5017465 M 5 år 7 mån Skjuten  
           
Ljungpipare 5040304   7 år 8 mån Skjuten  
  5076600   7 år 1 mån Skjuten  
           
Tofsvipa 6038307   15 år 3 mån Funnen död  
SVG C43004   14 år 5 mån Skjuten  
         
Kustsnäppa 4145536   13 år 1 mån Skjuten  
4145546   11 år 1 mån Skjuten  
         
Småsnäppa 2001957   7 år 3 mån Funnen död  
  2119990   6 år 5 mån Skjuten  
         
Mosnäppa SVR ZAL 2784   10 år 2 mån Skjuten  
  2188043   9 år 1 mån Återfångad  
           
Spovsnäppa 3322691   17 år Återfångad  
3147120   11 år 2 mån Skjuten  
         
Skärsnäppa 4235212   20 år 9 mån Avläst i fält  
4316860   19 år 8 mån Återfångad  
           
Kärrsnäppa 3349871   22 år 1 mån Avläst i fält  
3188596   20 år 11 mån Funnen död  
         
Myrsnäppa 3386241   6 år 10 mån Återfångad  
3382048   5 år 10 mån Återfångad  
         
Brushane 6056620 M 12 år 3 mån Skjuten  
6060315 M 11 år 10 mån Skjuten  
         
Dvärgbeckasin 4113686   6 år 5 mån Skjuten  
         
Enkelbeckasin 4104395   16 år 2 mån Skjuten  
5072000   15 år 3 mån Skjuten  
         
Dubbelbeckasin 5127024 M 5 år 11 mån Återfångad  
           
Morkulla 6093380 F 13 år 9 mån Skjuten  
6095169   9 år 4 mån Skjuten  
         
Rödspov 7090850   18 år Dödad av pilgrimsfalk  
7036248   12 år 1 mån Dödad vid jakt  
         
Myrspov SVO 701062   19 år 1 mån Skjuten  
SVO 701227   14 år 1 mån Skjuten  
         
Småspov 7007101   10 år 1 mån Skjuten  
  7161779   10 år Avläst i fält  
         
Storspov SVG D1266   31 år 6 mån Skjuten  
SVG D353?   30 år Funnen död  
         
Svartsnäppa 5063804   6 år 2 mån Skjuten  
           
Rödbena 5111050   17 år 2 mån Återfångad  
5110595   17 år 2 mån Skjuten  
         
Skogssnäppa 4236304   8 år 5 mån Jagad  
4095901   8 år 2 mån Skjuten  
           
Grönbena 4035425   11 år 8 mån Skjuten  
  4292108   11 år Återfångad  
           
Drillsnäppa 3189307   14 år 6 mån Funnen död  
  3233017   12 år 1 mån Återfångad  
           
Roskarl 4151853 F 15 år Återfångad  
  4339983 M 13 år 10 mån Återfångad