Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Mer om Lindqvistit

Sammanfattning


Hexagonala ferriter är en stor grupp som har den generella formeln mAO.nMeO.oFe2O3, där A = Sr, Ba och Pb och Me = Mg, Mn2+, Fe2+, Co2+, Zn2+ etc.  Andra Pb-förande ferritmineral förutom lindqvistit är magnetoplumbit och plumboferrit.

Paragenes


Lindqvistit förekommer associerad med hematit, jakobsit, plumboferrit, kalcit, flogopit, andradit, hedyfan, baryt och kopparmineral (gedigen koppar, cuprit, malakit och azurit). Andra karaktäristiska mineral observerade i malm och skarn från Jakobsberg är bl.a. celsian, diopsid, piemontit och diverse Pb-silikater.

Kristallstruktur


Lindqvistitens struktur kan beskrivas som en växelvis lagring av två olika block, kallade S- respektive R-block, längs c-axeln. S-blocken består av kubiskt tätpackade O-lager och R-blocken utgörs av hexagonalt tätpackade A-atomer. Mindre katjoner som ingår är placerade i hålrum i strukturen.  
Lindqvistit - kristallstruktur
Kristallstrukturen hos lindqvistit. Violett oktaeder och tetraeder = Fe; grön sfär = Pb. Gul streckad linje anger enhetscellen. Ingående syre visas ej.

Fakta om Lindqvistit

Kemisk formel:

Kristallsystem:

Färg:

Streckfärg:

Hårdhet:

Glans:

Brott/spaltning:

Etymologi:

Pb2MeFe16O27

Hexagonala

Svart

Brunsvart

6

Submetallisk

En perfekt spaltriktning

Uppkallad efter Bengt Lindqvist (f. 1927), förste intendent vid Sektionen för mineralogi, Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 1978-1993.

Publikationer

Övriga publikationer


Inga övriga publikationer.