FINNEMANIT, 531337 (HT)

Finnemanit är ett sällsynt blyarsenit som beskrevs 1923 från Långban av Gregori Aminoff.
Finnemanit
Finnemanit från 185 m-nivån i brytrummet Amerika i Långban (NRM #19250977). Den blekt olivgröna kristallen mäter 0,5 mm och sitter på gediget bly. Ingick som nr 280 i Flinks samling av okända och ofullständigt beskrivna mineral från Långban. Foto: Michael P. Cooper.

Typprovet vid Naturhistoriska riksmuseet

Provnummer: 531337
Lokal: Långban
Lokalspecifikation: Brytrummet Hindenburg
Kommun: Filipstad
Län: Värmland
Land: Sverige (SE)
Georeferens (koordinater):  
Provtyp: Rör med kristaller
Analystyp: Optisk och kristallografisk undersökning, våtkemisk analys
Finnemanit - typ
Finnemanit - etikett
Typprovet av finnemanit (NRM #19531337). Foto: Jaana Vuorinen.
Etikett som hör till holotypprovet av finnemanit.
Läs mer:
Om Finnemanit