Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:

Tisdag - fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18
  • Huvudmeny
Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Vilka arter ingår i Statens vilt?

Vilka arter som ingår i statens vilt kan variera över tiden, bland annat beroende på att olika arter kan bli mer eller mindre vanliga.

Här nedanför kan se vilka djur som för närvarande omfattas av lagstiftningen om statens vilt.

Däggdjur

De däggdjursarter som ingår i Statens vilt:

Björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter och valar.

Kontakta Polisen på nummer 114 14.

Björn, varg, järv och lo tas om hand av Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats.

Döda tumlare eller andra småvalar tas om hand av enheten för miljögiftsforskning.

Kungsfiskare. Foto: Thord Fransson

Kungsfiskare, en av de arter som ingår i Statens vilt.

Fåglar

Följande fågelarter ingår i Statens vilt:

Rovfåglar 

Fiskgjuse, bivråk, örnar, glador, falkar och kärrhökar. 

Ugglor

Tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla och slaguggla. 

Hackspettar 

Gråspett, vitryggig hackspett och mellanspett. 

Tärnor 

Skräntärna och svarttärna.

Övriga fåglar

Fjällgås, storkar, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, kungsfiskare, blåkråka, härfågel och sommargylling.  

Andra djurarter

Om du har hittar ett djur av en annan art vill vi troligtvis gärna ha in den också. Här hittar du arter vi särskilt gärna vill få in.