Om du hittat en fågelring

Här kan du rapportera upphittade fågelringar som kommer från museet eller med utländsk adress. Du hittar information om forskningsprojekt som använder färgade ringar och hur du går tillväga om du hittar en sådan ring. Ett antal fågelarter ingår i Statens vilt och ska skickas in till museet. Vilka arter det är och hur du gör kan du läsa mer om här.

Kontakta oss gärna om det är någonting du undrar över. Telefonnummer och adress finns längre ner på sidan.

Ring

Rapportera till oss

Rapportera till oss om du hittat en ring med adressen RIKSMUSEUM STOCKHOLM.

Även ringar med utländsk adress kan skickas till Ringmärkningscentralen, som då sänder rapporten vidare till aktuell central.

Brevduvor

Riksmuseet hanterar inte uppgifter som rör brevduvor. Ringar som används till brevduvor saknar adress men har ett nummer på en helgjuten, oftast färgad, ring: landskod, t ex "S" för Sverige + klubbnummer + födelseår (i regel på tvären) samt ett följenummer. Märkningen av brevduvor samordnas av Svenska Brevduveförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Önskvärd information om upphittade ringar:

  • När gjordes fyndet?
  • Var hittades fågeln? Ange fyndplats samt avstånd till närmaste större ort och gärna en GPS-koordinat om du har.
  • Hur påträffades fågeln? Om fågeln var död ange om möjligt hur länge den kan ha varit död, t ex om den var färsk eller rutten, samt om det gick att bedöma dödsorsak. Om ringen påträffats utan rester av någon fågel anges detta.
  • Ditt namn och fullständiga adress (gärna också telefonnummer och e-postadress (bra att ha om vi vill fråga dig något om fyndet).

Alla som rapporterar ett fynd får ett svarsbrev som innehåller uppgifter om var och när fågeln blev ringmärkt. Ibland kan det dock ta ett tag att få fram den information som finns om fågeln, t ex om fågeln nyligen har blivit ringmärkt eller om den har ringmärkts i ett annat land.
Rapportering kan göras via vårt rapporteringsformulärlänk till annan webbplats, via brev eller via telefon.

Postadress
Ringmärkningscentralen
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50 007
104 05 Stockholm

Telefonnummer 08-519 540 80

Om fågeln är död, spara gärna ringen så att det går att kontrollera ringnumret igen om något inte stämmer. Är ringen svårläst eller mycket sliten bör den sändas in, helst i utplattat skick och fasttejpad på papp. Skriv ringnumret i brevet även om du skickar med ringen - ringar kan ibland krypa igenom kuvertet och försvinna i Postens hantering.

Färgringmärkta fåglar

Många forskningsprojekt använder sig av ringar med olika färger för att lättare kunna skilja olika individer åt. Det kan röra sig om enstaka ringar, med eller utan siffror eller bokstäver, samt om kombinationer av olika färgringar. Dessa projekt administreras av de enskilda forskarna och Ringmärkningscentralen saknar oftast uppgifter om vilka färgringar som hör till vilka fåglar. Om du hittat en färgringmärkt fågel och vet vilken fågelart det är kan du förhoppningsvis hitta det aktuella forskningsprojektet på den europeiska hemsida som samordnar färgringmärkningar i Europa.

Färgringmärkta fåglarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (på engelska)

Om du inte hittar rätt projekt där kanske vi kan försöka hjälpa dig att få fram information om fågeln.

Fynd av döda fåglar

Närmare 40 ovanliga fågelarter är enligt jaktförordningens 33:e paragraf så kallat Statens Vilt och får inte behållas av upphittaren. Även andra ringmärkta fåglar som hittas döda kan vara värdefulla för den vetenskapliga fågelsamlingen som finns på Enheten för vertebratzoologi vid Naturhistoriska riksmuseet.

Statens vilt
Enheten för vertebratzoologi

Fåglar och hälsa

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster