Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Ringmärkningscentralen bildar sedan mars 2013 den nya enheten Miljöforskning och -övervakningn, tillsammans med enheten för miljögiftsforskning och Palynologiska laboratoriet. Du hittar våra nya enhetssidor under Miljöforskning och -övervakning.länk till annan webbplats 

Om du hittat en fågelring

Här kan du rapportera fågelringar som kommer från museet eller med utländsk adress. Du hittar information om forskningsprojekt som använder färgade ringar och hur du går tillväga om du hittar en sådan ring.

Ett antal fågelarter ingår i Statens vilt och ska skickas in till museet. Vilka arter det är och hur du gör kan du läsa mer om här.

Kontakta oss gärna om det är någonting du undrar över. Telefonnummer och adress finns längre ner på sidan.

Brevduvor

Riksmuseet hanterar inte uppgifter som rörbrevduvor. Ringar som används till brevduvor saknar adress men har ett nummer på en helgjuten, oftast färgad, ring: landskod, t ex "S" för Sverige + klubbnummer + födelseår (i regel på tvären) samt ett följenummer. Märkningen av brevduvor samordnas av Svenska Brevduveförbundetlänk till annan webbplats.

Ring

Rapportera till oss

Rapportera till oss fågelringar med adressen RIKSMUSEUM STOCKHOLM.

Rapportering kan göras via vårt rapporteringsformulär, via brev eller via telefon.

Postadress
Ringmärkningscentralen
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50 007
104 05 Stockholm

Telefon 08-519 540 80

Även ringar eller information om ringar med utländsk adress kan skickas till Ringmärkningscentralen, som då sänder rapporten vidare till aktuell central.

Önskvärd information om rapporerade ringar:

  • När gjordes fyndet eller observationen?
  • Var hittades eller befann sig fågeln?
  • Hur påträffades fågeln?
  • Ditt namn och fullständiga adress, gärna telefonnummer och e-postadress om vi behöver fråga dig något om fyndet.

För att vi ska få bätter information om de fåglar som ringmärks är det bra om du som rapporterar till oss kan ange fyndplats, samt avstånd till närmaste större ort och gärna en GPS-koordinat om det är möjligt.

Om fågeln var död, vill vi gäran veta om den t ex var färsk eller rutten, samt om det gick att bedöma dödsorsak. Spara gärna ringen från den döda fågeln, så att det går att kontrollera ringnumret igen om något inte stämmer.

Påträffats ringen utan rester av någon fågel anges detta.

Alla får ett svarsbrev

Alla som rapporterar ett fynd får så småningom ett svarsbrev som innehåller uppgifter om var och när fågeln blev ringmärkt. Ibland kan det ta tid att få fram den information som finns om fågeln.

Vid fynd av svårlästa ringar

Är ringen svårläst eller mycket sliten bör den sändas in, helst i utplattat skick och fasttejpad på papp. Skriv ringnumret i brevet även om du skickar med ringen - ringar kan ibland krypa igenom kuvertet och försvinna i Postens hantering.

Färgringmärkta fåglar

Många forskningsprojekt använder sig av ringar med olika färger för att lättare kunna skilja olika individer åt. Det kan röra sig om enstaka ringar, med eller utan siffror eller bokstäver, samt om kombinationer av olika färgringar. Dessa projekt administreras av de enskilda forskarna och Ringmärkningscentralen saknar oftast uppgifter om vilka färgringar som hör till vilka fåglar. Om du hittat en färgringmärkt fågel och vet vilken fågelart det är kan du förhoppningsvis hitta det aktuella forskningsprojektet på den europeiska hemsida som samordnar färgringmärkningar i Europa.

Färgringmärkta fåglarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (på engelska)

Om du inte hittar rätt projekt där kan vi kanske försöka hjälpa dig att få fram information om fågeln.

Fåglar som ingår i Statens vilt

Närmare 40 ovanliga fågelarter ingår enligt jaktförordningens 33:e paragraf i Statens Vilt och får inte behållas av upphittaren. Även andra ringmärkta fåglar som hittas döda kan vara värdefulla för den vetenskapliga fågelsamlingen som finns på Enheten för zoologi vid Naturhistoriska riksmuseet.

Statens vilt
Enheten för zoologi

Fåglar och hälsa

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster