Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Kartor som visar återfynd av fåglar ringmärkta i Sverige

Några av de mest avlägsna svenska återfynden

Återfynd i Afrika

Återfyndskartor för olika arter

Storskarv Phalacrocorax carbo - samtliga återfynd t o m 2005

Gräsand Anas platyrhynchos - samtliga återfynd t o m 2005

Stjärtand Anas acuta - samtliga återfynd t o m 2005

Vigg Aythya fuligula - samtliga återfynd t o m 2005

Fiskgjuse Pandion haliaetus - tropikfynd t o m 2005

Brushane Philomachus pugnax - samtliga återfynd t o m 2005

Kärrsnäppa Calidris alpina - samtliga återfynd t o m 2005

Skräntärna Sterna caspia - tropikfynd t o m 2005

Silvertärna Sterna paradisaea

Ladusvala Hirundo rustica

Stare Sturnus vulgaris - märkta som boungar och återfunna under vintern (nov-feb, n=319)

Kråka Corvus corone  - märkta som boungar och återfunna under vintern (dec-jan, n=110)

Lövsångare Phylloscopus trochilus - långdistansfynd t o m 2005