Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Kontakt

Postadress:


Enheten för paleozoologi
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

Besöksadress:


Svante Arrhenius väg 9

Telefon och fax:


Tel:  08-5195 4180 (sekretariat)
Fax: 08-5195 4184
Direkta telefonanknytningar och e-postadresser, se Personal
Välkommen till enheten för paleozoologi!
Huset