Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Sagenopteris

cf.

  phillipsii

  (Brongn.) Presl

Sagenopteris cf. phillipsii
Foto: Yvonne Arremo
Blad av fröormbunken Sagenopteris cf. phillipsii (Brongn.) Presl från äldre jura i Iran. Insamlat vid Zirab i Mazandaran av Hans-Joachim Schweitzer under 1970-talet. Bladet är avbildat i Palaeontographica B 248 (Schweitzer, H.-J. and Kirchner, M., 1998).

 
ID-nummer: JE-Sch1894